משרד האוצר פרסם היום (שני) תזכיר חוק, אשר קובע כי עובד שפוטר או התפטר ממקום עבודתו, עקב סירוב להתחסן נגד נגיף הקורונה, או עקב סירובו להיבדק לנגיף הקורונה, לא יהיה זכאי לדמי אבטלה למשך תקופה של 90 ימים מיום סיום העסקתו.  למעשה, אם החוק יועבר, אדם שפוטר בגלל סירוב להתחסן או להיבדק ולקבל תו ירוק, יהיה שווה תנאים לאדם שהתפטר מעבודתו ותישלל ממנו הזכות לדמי אבטלה למשך 90 יום. 

בתזכיר נכתב כי "על מנת לא לתמרץ עובדים לא להתחסן בכדי לקבל דמי אבטלה בזמן שאינם רשאים להגיע לעבודה, מוצע לתקן את חוק הביטוח הלאומי כך שעובד אשר פוטר או התפטר עקב סירובו להתחסן או להיבדק יהיה זכאי לדמי אבטלה רק לאחר 90 יום בדומה למי שהתפטר מעבודתו מרצונו. בנוסף, במקרה בו המעסיק לא פיטר את העובד אלא הוציא את העובד לחופשה ללא תשלום (להלן – חל"ת) היא לא תיחשב כחל"ת ביוזמת המעסיק לצורך זכאות לדמי אבטלה".

בחודש יוני האחרון הסתיים הסדר החל"ת שנכנס לתוקפו בעקבות פריצת משבר הקורונה. לאחר ביטול ההסדר, אדם היה זכאי לדמי אבטלה רק אם עבד במשך שישה חודש בתקופה של שנה וחצי שקדמה לאבטלה. בנוסף, החל מיוני, אדם שטרם מלאו לו 45 ולא עבד כלל במהלך תקופת הקורונה, לא היה זכאי לדמי אבטלה.