"גם אם רשות מקומית פעלה ברשלנות ולא פינתה מפגע בטיחותי מתחומיה, אין די בכך כדי להגיש נגדה תביעה ייצוגית". כך קבע לאחרונה בית המשפט המחוזי בירושלים, אשר דחה בקשה לתביעה נגד עיריית ירושלים בסכום העולה על מיליארד שקל, שלפיה ברשות המקומית פעלו ברשלנות כאשר לא פינו אסבסט המסכן את התושבים.

במרכז התביעה נמצאים 250 דונם ב"ואדי האסבסטונים" שבין שכונות קריית היובל, קריית מנחם ועיר גנים. התובעים, עמי שמיר ויניב בנדלין, באמצעות עו"ד שפרה גיטלמן ודוד סמואל, טענו כי מדובר במחדל של העירייה.

לטענתם, העירייה, שלא פינתה את שאריות האסבסט, שהוא חומר מסרטן, שנותרו לאחר הריסת הצריפים והמבנים בוואדי, סיכנה בכך את בריאות התושבים.

העירייה, באמצעות עו"ד אורי הברמן ממשרד שרקון, בן־עמי, אשר ושות', דחתה את הטענות וטענה כי היא פועלת בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה, וכי מידת המסוכנות של האסבסט בוואדי נמוכה למדי.

השופט ארנון דראל קבע כי אין לראות בעיריית ירושלים כמי שגרמה למפגע האסבסט, ולכן היא איננה אחראית לפינויו. "לכל היותר, ניתן לייחס לעירייה התרשלות בפיקוח על פעולות שעשו אחרים ואי־מניעה של מפגעים, ולכן אין לראות בה 'גורם מפגע'", הוסיף.