תביעה לפינוי מושכר תוגש לבית המשפט כאשר מתבצעת הפרה יסודית של חוזה השכירות על ידי הדייר, הפרה המהווה עילה לביטול החוזה ופינוי המושכר. כמו כן, תביעה לפינוי מושכר תוגש אף במקרים בהם הסתיים חוזה השכירות אך השוכר מסרב לעזוב את הנכס.

תביעה לפינוי מושכר בהליך מהיר, תאפשר לבעל הדירה במקרים מסוימים אף להביא לפינוי הנכס בתוך 60-90 ימים ממועד הגשת התביעה. חשוב לשים לב כי התמודדות נכונה עם פינוי דייר סרבן בהליך תביעה לפינוי מושכר תחל עוד בשלב החתימה על חוזה השכירות והקפדה על התנאים הרשומים בו המהווים הפרה יסודית של ההסכם. 

לפניה ישירה אל משרד עו"ד ניסים שופן, לחץ/י כאן

מהן העילות להגשת תביעה לפינוי מושכר?
פינוי מושכר באמצעות הגשת תביעה בבית המשפט יתאפשר לאחר שהתקיימה עילה לפינוי הדייר המתגורר בנכס. בין העילות הנפוצות לפינוי דייר ניתן למצוא את המקרים הבאים:

  1. הסתיים חוזה השכירות אך השוכר מסרב לפנות את הנכס.
  2. השוכר הפסיק לשלם את דמי השכירות שנקבעו בחוזה. 
  3. השוכר הסב נזק לדירה או הרהיטים שבה. 
  4. השוכר הפר את אחד מסעיפי החוזה שהוגדרו כסעיפים חשובים אשר הפרתם מהווה הפרה יסודית של החוזה המקימה עילה לביטול הסכם השכירות ופינוי המושכר. 

כיצד מתבצע הליך הגשת תביעה לפינוי מושכר בבית המשפט? 
לא אחת, משכירים רבים נתקלים בתופעה של שוכר סרבן המסרב לעזוב את הנכס ולעמוד בתנאי חוזה השכירות. 

בטרם יפתח המשכיר בתביעה לפינוי מושכר, מומלץ לפנות לשוכר הסרבן במכתב התראה טרם נקיטת הליכים משפטיים ולציין בפניו כי אם יסרב לפנות את הנכס תוגש כנגדו תביעה. מכתב התראה יסייע לשוכר בשלב מאוחר יותר להראות בבית המשפט כי עשה כל שביכולתו להביא לפינוי הנכס מחוץ לכותלי בית המשפט אך למרבה הצער השוכר סירב לשתף פעולה. 

בכדי לפנות שוכר סרבן מהנכס, יש להגיש תביעה לפינוי מושכר ולקבל פסק דין המורה על פינוי השוכר מהנכס. בתביעה לפינוי מושכר המתנהלת בהליך מהיר, לא ניתן להגיש בקשה לפיצוי בגין נזקים אחרים שהסב השוכר לנזק והליך התביעה ימוקד אך ורק לצורך פינוי השוכר מהדירה. 

כתב תביעה לפינוי מושכר יוגש לבית משפט השלום שבאזור סמכותו נמצאת הדירה. לכתב התביעה יש לצרף תצהיר עדות ראשית וכן כל האסמכתאות הרלוונטיות לתביעה. כתב הגנה יוגש על ידי השוכר בתוך 30 ימים ממועד קבלת כתב התביעה. בית המשפט יקבע מועד לדיון בתביעה בתוך 30 ימים ממועד הגשת כתב ההגנה. 

בתום שמיעת הצדדים ובירור התביעה, ייתן בהמ"ש בתוך 14 ימים פסק דין לפינוי המושכר. ככל ויוגש ערעור על פסק הדין, לא ישפיע הדבר על ביצועו אלא אם עיכב ביהמ"ש את ביצוע פסק הדין.  

עורך הדין ניסים שופן  (צילום: משרד עו''ד ניסים שופן )עורך הדין ניסים שופן (צילום: משרד עו''ד ניסים שופן )

אכיפת פסק דין לפינוי מושכר בהוצאה לפועל הלכה למעשה שלב אחר שלב 
עם קבלת פסק הדין המורה לשוכר לפנות את המושכר/הדירה, ניתן לפנות ללשכת הוצאה לפועל בבקשה לאכיפת ביצוע פסק דין. את הבקשה יש להגיש על גבי טופס ייעודי הקיים באתר האינטרנט של הוצאה לפועל ולמלא בו את הנדרש לרבות תמצית פסק הדין וציון הוצאות משפט ככל וניתנו. לבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים: 

  • העתק נאמן למקור מפסק הדין שניתן בעניין פינוי מושכר.
  • פרטיו של החייב כגון כתובתו, מספר הטלפון שלו ומספר תעודת זהות.
  • טופס פרטי חשבון הבנק של הזוכה.

המועד להגשת הבקשה לביצוע פסק הדין תהיה בהתאם למועדים שנקבעו בגוף פסק הדין. כאשר פסק הדין שותק בעניין זה, ניתן להגיש את הבקשה לאחר 15 ימים ממועד מתן פסק הדין וכאשר מדובר בפסק דין שניתן בהעדר החייב 15 ימים לאחר המצאת פסק הדין לידיו. 

לאחר הגשת הבקשה לפינוי מושכר, ישלח מנהל הוצאה לפועל אזהרה לחייב כי עליו בתוך 20 ימים לפנות את המושכר. את האזהרה יש להמציא לחייב באמצעות דואר רשום עם אשור מסירה. במסגרת 20 הימים הללו, יכול החייב לפנות את המושכר או להגיש ערעור על פסק הדין. 

במקרה שיוגש ערעור, רשאי החייב לבקש מרשם הוצאה לפועל עיכוב הליכי הפינוי עד החלטה סופית בערעור. פינוי דייר יחל רק לאחר שחלפו 20 הימים הקבועים בחוק או המועד שנקבע על ידי רשם הוצאה לפועל בהודעת האזהרה. 

הגשת תביעה כספית כנגד שוכר בגין נזיקים ישירים ועקיפים שהשוכר גרם למושכר 
במצבים מסוימים, יחד עם סירובו של השוכר לפנות את הנכס גורם הוא לנזקים שונים למושכר. נזקים אלו יכולים להיות בדמות חפצים או כלים שבורים, נזק לנכס עצמו, אי תשלום דמי השכירות או אי תשלום חובות לרשויות כגון תשלום ארנונה או חשבון חשמל. נזק הנגרם על ידי שוכר, יכול אף להתגלות גם לאחר שעזב את הנכס וללא קשר לתביעה לפינוי מושכר. 

יש לשים לב כי בהליך תביעה מזורזת לפינוי מושכר, לא ניתן לעתור לקבלת סעד אחר כגון פיצוי כספי בגין נזק שנגרם לנכס. במידה והשוכר הסב נזק למושכר או לא שילם את שכר דירה, יש להגיש תביעה כספית עצמית נפרדת לפיצוי בגין נזקים אלו. 

מומלץ כי במקרה בו קיימת גם תביעה לפינוי המושכר וגם תביעה בגין נזקים שנגרמו לרכוש, ראשית לסיים את הליך פינוי המושכר ורק לאחר מכן להגיש כתב תביעה בבית המשפט כנגד הנזקים שנגרמו על ידי השוכר. הסיבה לכך היא שככל שווי הנזקים שנגרמו, יוכלו להתגבש רק לאחר פינוי השוכר מהדירה. 

את התביעה בגין הנזקים שגרם השוכר יש להגיש לערכאה המשפטית המתאימה במסלול המשפטי הראוי. ככל ובידי המשכיר חוזה שכירות המפרט את אחריותו של השוכר כלפי נזקים שיגרמו על ידיו לנכס, יוכל המשכיר בקלות יותר לתבוע את הנזק והפיצוי המתאים. 

עורך דין ניסים שופן בעל ניסיון של יותר מ-19 שנים בתביעות לפינוי מושכר, גביית חובות ושיקים חוזרים, משפט מסחרי, תביעות ביטוח ונזקי רכוש. הכתבה באדיבות האתר: דין סי או איי אל.

*לתשומת ליבך, המידע בעמוד זה אינו מהווה יעוץ מכל סוג או המלצה לנקיטת הליך או אי נקיטת הליך. כל המסתמך על המידע עושה זאת על אחריותו בלבד. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת.