שרת הכלכלה והתעשייה, אורנה ברביבאי (יש עתיד), תפרסם הערב (חמישי) את טיוטת היתר היקף שעות העסקת מתמחים ברפואה. ההיתר יפחית תחילה את שעות העבודה למתמחים בפריפריה מהיקף של 26 שעות כיום להיקף של 18 שעות עבודה ויוגבל לעד שש תורנויות בחודש. 

בתאריך ה-6 אוקטובר 2021, עתיד לפוג תוקפו של ההיתר הכללי לשעות עבודה ומנוחה שבועית והיקף שעות נוספות במוסדות רפואיים. 
שרת הכלכלה והתעשייה, אורנה ברביבאי קיימה בחודשים האחרונים מפגשים עם שרי הבריאות והאוצר, עשרות מתמחים, רופאים בכירים, מנהלי בתי חולים, והסתדרות הרופאים על מנת לגבש היתר חדש אשר מאזן בין צורכי המערכת לבין שעות העבודה למתמחים בישראל.

הערב תפרסם שרת הכלכלה והתעשייה את טיוטת ההיתר להתייחסויות הציבור שעיקרו הורדת היקף שעות העבודה ל-18 שעות והגבלה לעד שש תורנויות בחודש. המתווה המוצע יתחיל בעשרה בתי חולים בפריפריה כפי שהומלץ ע"י משרד הבריאות (למעט התמחות במקצועות כירורגיים) ויורחב באופן מדורג בחמש השנים הקרובות לכלל המתמחים בארץ. במקביל תבוצע עבודת מטה ע"י משרדי הבריאות, האוצר והר"י כדי לקדם את עקרונות היישום על היבטיו השונים. 

השרה ברביבאי: "בשלה העת לשנות את ההיתר הקיים ולאפשר איזון נכון יותר למתמחי הרפואה בין שעות העבודה לשעות המנוחה. יש בכך כדי להבטיח מענה מיטבי למטופלים ולמתמחים אשר יובילו את מערכת הבריאות בראייה ארוכת טווח".

"הפתרון המוצע מביא לידי ביטוי את צורכי המתמחים לצד השיקולים המערכתיים. העובדה כי מדובר בחמש שנים ליישם את המתווה, תאפשר למשרדי הממשלה ולמערכת הבריאות כולה להיערך לשינוי המשמעותי שמביא ההיתר החדש".

"ההתמודדות עם נגיף הקורונה הוכיחה את תרומתה המשמעותית של מערכת הבריאות לאזרחי המדינה והדגישה ביתר שאת את חשיבות שימור היתרון האנושי של הצוותים הרפואיים גם בעתיד. בתאריך ה-6 לאוקטובר אחתום על ההיתר הקבוע, אני סבורה כי שיתוף הפעולה בין כלל הגורמים יביא לביצוע מיטבי של ההיתר".