אנשים עם מוגבלויות, ובהן גם התמודדויות נפשיות מורכבות, מהווים כיום כ־20% מהאוכלוסייה בישראל, אך עם זאת - האינטראקציה היומיומית של רבים מאיתנו כמעט לא כוללת מפגשים עמם. במטרה לשנות את המצב, חברה קבוצת "שכולו טוב", שמפעילה מסגרות שיקום והכשרה לאנשים עם מוגבלויות, לבנק הפועלים - ויחד הקימו יריד חברתי ראשון מסוגו עבור הציבור הרחב.

מטרת היריד שנערך השבוע בחולון - להביא לשינוי תודעה ציבורית, ניפוץ סטיגמות על אנשים עם מוגבלויות ויצירת הזדמנות לאינטראקציות, מפגשים ועשייה משותפת בקהילה.

היריד העניק הזדמנות לאינטראקציה והסרת סטיגמות בין קהל רחב בקהילה לאנשים עם מוגבלויות בסדנאות שונות ובמכירת מתנות המיוצרות, נארזות ונמכרות על ידי אנשים המשתתפים במסגרות השיקום וההכשרה של קבוצת "שכולו טוב".

היריד הוא גם חלק מפרויקט רחב היקף, שבמרכזו סדרת ירידים חברתיים המגיעים לאזורי עסקים גדולים או למרכזי יישובים ברחבי הארץ להפנינג שמייצר, בין היתר, גם הזדמנות לאנשים עם מוגבלויות להכשרה תעסוקתית וניסיון בתפעול והשתתפות ביריד - כחלק מההכשרה והשיקום התעסוקתי שהם מקבלים.