מדד המחירים לצרכן לחודש ספטמבר עלה ב-0.2% - כך פרסמה היום (שישי) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיף ירקות טריים שעלה ב-9.5%.
 
ירידות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי תרבות ובידור שירד ב-2.6% והלבשה שירד ב-2.1%. מתחילת השנה ובשנים עשר החודשים האחרונים (ספטמבר 2021 לעומת ספטמבר 2020) עלה מדד המחירים לצרכן ב-2.5%.
 
מדד מחירי תשומות הבנייה למגורים עלה ב-0.3% בחודש ספטמבר 2021. מתחילת השנה עלה מדד מחירי תשומות הבנייה למגורים ב-4.5% ובשנים עשר החודשים האחרונים (ספטמבר 2021 לעומת ספטמבר 2020) עלה מדד מחירי תשומות הבנייה למגורים ב-4.9% בשל העלייה במחירי המדד ללא שכר עבודה ב-8.1% ובמחירי שכר העבודה ב-1.1%.
 
מדד המחירים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים ירד ב-0.2% בחודש ספטמבר 2021. המדד ללא דלקים עלה ב-0.1% בחודש ספטמבר 2021. ירידות מחירים בולטות נרשמו במוצרי נפט מזוקק שירד ב-3.3%.

מתחילת השנה עלה מדד המחירים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים ב-10.2% ובשנים עשר החודשים האחרונים (ספטמבר 2021 לעומת ספטמבר 2020) עלה מדד המחירים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים ב-10.4%.
 
שינוי במחירי שוק הדירות (אינו חלק ממדד המחירים לצרכן): מהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים יולי 2021 – אוגוסט 2021 לעומת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים יוני 2021 – יולי 2021, נמצא כי מחירי הדירות עלו ב-1.2% ובכך השלימו עלייה של 9.2% לעומת התקופה המקבילה אשתקד (יולי 2020– אוגוסט 2020).
 
בפילוח שינויי מחירי הדירות לפי מחוזות בחודשים יולי 2021 – אוגוסט 2021 לעומת החודשים יוני 2021 – יולי 2021, נרשמו עליות מחירים במחוזות הבאים: ירושלים 2.5%, מרכז 1.9%, תל אביב 1.8%, דרום 1.1% וחיפה 0.6%; לעומתם מחוז צפון רשם ירידה של 0.5%.
 
בפילוח שינויי מחירי הדירות לפי מחוזות לעומת התקופה המקבילה אשתקד, יולי 2021 – אוגוסט 2021 לעומת יולי 2020 – אוגוסט 2020, נרשמו עליות מחירים בכל המחוזות: ירושלים (10.7%), מרכז (10.5%), צפון (9.6%), תל אביב (9.5%), דרום (7.3%) וחיפה (6.0%).
 
במדד מחירי הדירות החדשות נמצא כי מחיריהן עלו בחודשים יולי 2021 – אוגוסט 2021 לעומת יוני 2021 – יולי 2021 ב-0.6% ובכך השלימו עלייה של 11.8% לעומת התקופה המקבילה אשתקד (יולי 2020 – אוגוסט 2020). אחוז העסקאות שבוצעו בתמיכה ממשלתית והשתתפו בחישוב מהווה 21.9% בהשוואה ל-20.2% בתקופה הקודמת (יוני 2021 – יולי 2021).