השרות מירב כהן ויפעת שאשא ביטון צפויות להביא לאישור הממשלה את תוכנית הפעולה בנוגע לחברה הערבית. במסגרת תוכנית החומש החדשה, סיכמו המשרד לשוויון חברתי ומשרד החינוך על הקצאת 9.4 מיליארד שקל לתוכנית החינוך, שמטרתה להכין את בוגרי מערכת החינוך הערבית להשתלבות מלאה בחברה בכלל ובאקדמיה ובתעסוקה בפרט.

התוכנית היא תוצר של עבודה אסטרטגית שנעשתה בחודשים האחרונים, בשותפות רחבה עם אנשי חינוך וחוקרים ובשותפות מלאה עם החברה הערבית. התוכנית מציבה כיעד להכין את בוגרי מערכת החינוך בחברה הערבית להשתלבות בחברה הישראלית ותקדם את המוביליות החברתית, תוך שמירה על מורשתה, זהותה וערכיה של החברה הערבית.

בנוסף, תקודם תוכנית לצורך האצה משמעותית לבינוי כיתות לימוד ביישובים הערביים בתקציב של 2.4 מיליארד שקל. במסגרת התוכנית ייבנו 3,500 כיתות לימוד חדשות וגני ילדים נוספים ביישובים הערביים, במטרה להביא לצמצום פערים בתחום התשתיות הפיזיות של מערכת החינוך, לרבות מנגנונים להסרת חסמים לבינוי. 

מנסור עבאס  (צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת)מנסור עבאס (צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת)

בשורה משמעותית נוספת היא יישום מנגנון התקצוב הדיפרנציאלי. כיום קיים פער משמעותי בהשקעה בין תלמיד תיכון בחברה הערבית לחברה היהודית. על פי המתווה שיגובש בחודשים הקרובים, יינקטו צעדים שיביאו לצמצום פערים חברתיים וכלכליים במערכת החינוך הערבית בהשקעה של כ־7,000 שקל בשנה לתלמיד. במסגרת התוכנית יוקצו 2 מיליארד שקל לצמצום פערים בחטיבה העליונה, וכ־4 מיליארד שקל במנגנון תקצוב דיפרנציאלי לצמצום פערים בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים.

היעדים שהוצבו כוללים את צמצום הפער בשיעור הזכאים לבגרות מכלל בני ה־18 ב־50% לפחות, וכן בצמצום הפער בשיעור הזכאים לתעודת בגרות איכותית, העומדת בתנאי הסף ללימודים אקדמיים, ב־50% לפחות. כמו כן יתמקדו יעדי התוכנית בעלייה משמעותית בציוני התלמידים דוברי הערבית במבחני הפיז"ה לשנת 2025, שתצביע על צמצום הפער בין דוברי העברית ודוברי הערבית בלפחות 30%, ביחס לנתוני פיז"ה בשנת 2018.

על מנת לשפר את איכות ומקצועיות ההון האנושי הקיים והעתידי במוסדות החינוך ביישובי התוכנית, היא תתמקד בהעלאת איכות צוותי ההוראה הקיימים, העלאת איכות המתקבלים והלומדים להוראה במוסדות והעלאת איכות המתק בלים לעבודה בהוראה במערכת החינוך הערבית.

השרות כהן ושאשא ביטון (צילום: ללא)השרות כהן ושאשא ביטון (צילום: ללא)