הדיונים בתיק 4000 נמשכו הבוקר (רביעי) בבית המשפט המחוזי בירושלים. במהלך הדיון אמרה התובעת בתיק, עו"ד יהודית תירוש, כי על אף שבכתב האישום נכתב כי נתניהו "ידע" על תלונותיו של שאול אלוביץ', אך אין זה מצביע כי זו הסיבה לפיטוריו של מנכ"ל משרד התקשורת לשעבר, אבי ברגר

התובעת תירוש אמרה בבית המשפט: "לא כתוב בכתב האישום שנאשם 1 פיטר את העד בגלל התלונות, כן כתוב שבתקופה שהוא פיטר אותו הוא ידע על תלונות". 

לדבריה, "אין טענה שזה היה המניע לפיטורים של נאשם 1. אבל העובדה שנאשם 1 יודע זאת עובדה רלוונטית מבחינתנו. ביחסי תן וקח, לעובדה שנאשם 1 יודע שלנאשם 2 יש תלונות ביחס לברגר, היא בעלת משמעות. הוא יודע שיש בכך להשביע את רצונו של נאשם 2".

שאול אלוביץ'  (צילום: פלאש 90)שאול אלוביץ' (צילום: פלאש 90)

אתמול נחקר ברגר סביב השאלה מה ידע ברגר על מעורבותו של נתניהו, לכאורה בהנחיות שהועברו אליו דרך ראש מטה שר התקשורת במשרד התקשורת, עו״ד איתן צפריר. במהלך חקירתו, עו"ד חן עימת את ברגר עם גרסתו של צפריר. ברגר טען כי "הובהר לי שצפריר הוא החוליה המקשרת לראש הממשלה" וציין כי מירב ההנחיות הגיעו דרכו. ברגר הוסיף כי "'קיבלתי הנחיות והטלתי ספק בבקשות של צפריר, הפעלתי חשיבה ביקורתית".

עורך הדין חן אמר לברגר כי העמדה לפרק את בזק, לשקול אם להתנגד למיזוג - "אלה עמדות שנאמרו בכעס". ברגר מצדו השיב כי "לא הייתי מונע מכעס, העמדות שלי היו מקובלות זמן רב, ודברים אלו מופיעים כבר במדיניות של כחלון, ארדן. זה מתוך ראייה של שוק כולל, איך מייצרים שוק תחרותי".

חקירתו של ברגר, עד התביעה, עוסקת בנתונים אותם בחר להציג בעדותו הראשית. בין היתר, את היותו סמנכ״ל בחברת פרטנר - מתחרה של בזק במשך ארבע שנים וחצי, והעובדה שביקש לקדם את מינויו למנכ״ל משרד התקשורת באמצעות אלי קמיר, היועץ האסטרטגי של פרטנר באותה העת.

עדותו של ברגר רלוונטית יותר לפן הכלכלי והטכני של הפרשה, כשעד כה התמקדו הדיונים בפן הסיקור האוהד. החקירה הנגדית צפויה להמשך לאורך כל השבוע. עו"ד ז'ק חן, פרקליטו של שאול אלוביץ', מגיש מוצגים נוספים לביהמ"ש בהם מסמך המדיניות של כחלון, התכתבות במייל ומוצגים שיוצגו.

ברגר, העד החמישי במשפט, העיד בשבוע שעבר בנושא הרגולציה ובמסגרת עדותו סיפר על איום מרומז שקיבל מבעל השליטה בבזק לשעבר, שאול אלוביץ': "איימו עליי, רמזו שלא אמצא עבודה אם לא אקדם את הרפורמה".