שער הדולר צנח אתמול במהלך יום המסחר לרמה של 3.08 שקלים. הפעם האחרונה שבה הדולר נסחר ברמות אלה הייתה ב־1996. בסוף היום השער היציג נקבע על 3.10 שקלים. היורו נחלש לעומת השקל לרמה של 3.58 שקלים. שער החליפין הנמוך אילץ את בנק ישראל להתערב במהלך המסחר.

אחרי קביעת השער היציג, הדולר התחזק מעט. מאז פרסום דוח מבקר המדינה לפני שבועיים, שביקר את התנהגות בנק ישראל ברכישת מט"ח והגדלת גובה היתרות לשיא של 207.5 מיליארד דולר, בנק ישראל הנמיך פרופיל בחדרי העסקאות.

לכך יש להוסיף את העובדה שמכסת רכישות המטבע בסך 30 מיליארד דולר, שעליה הוכרז בבנק ישראל בתחילת 2021, מוצתה במלואה. היצואנים ממשיכים להתריע, אבל בפועל לא הרבה נעשה. נשיא התעשייה ד"ר רון תומר קרא לממשלה להתערב וייצר חבילת סיוע ליצואנים, וזאת לנוכח התייקרות עלויות.

"השקל מתחזק בזכות עודף של 26־27 מיליארד דולר במאזן התשלומים. אלה צרות של עשירים", אמר שר האוצר אביגדור ליברמן ל"מעריב". "בנושא הדולר אני סומך על נגיד בנק ישראל שיידע מה שצריך לעשות.

"האחריות על מצב שער החליפין היא קודם כל של בנק ישראל, ועדיף שהממשלה לא תיגע בנושא", הדגיש שר האוצר. "יש כללים ברורים. למרות דברי הביקורת של מבקר המדינה על בנק ישראל, אני לא אחראי על המבקר. עדיף שהממשלה והכנסת יתעסקו בבנק ישראל כמה שפחות".