בכנס ייחודי של החברה להגנת הטבע, שייערך בשבוע הבא במוזיאון הטבע בתל אביב תחת הכותרת "טבע BIZ – חקלאות, תשתיות וטבע", יוצגו מודלים שונים שכבר מיושמים בשטח בכל הנוגע להטמעת כלים להפחתת טביעת הרגל האקולוגית שלנו. 

בין יתר הדוגמאות שיוצגו בכנס – שיתופי פעולה בין החברה להגנת הטבע, המשרד להגנת הסביבה ורשות הטבע והגנים לבין גופים עסקיים. 
אחד מהם עם יקב ברקן, שבמסגרתו מפותחים כלים לשיפור מעבר בעלי חיים במרחב הכרמים, והשבת צומח בסכנת הכחדה לשולי הכרמים. 
במסגרת הפרויקט מבוצע פיילוט הבוחן את היתרונות של הסרה עונתית או קבועה של גדרות בכרמי בית נקופה שבשליטת היקב, שיספקו מעבר בטוח יותר לבעלי חיים במסדרון אקולוגי.


בכנס יוצגו שיתופי פעולה נוספים כמו פרויקט עם תאגיד עין נטפים, שבמסגרתו נבנתה תוכנית לשמירה על העופות העושים שימוש באתר, תוך תכנון מערך קליטת קהל עבור צפרים אשר יוכלו ליהנות מערכי הטבע המונגשים. מאגר מי הקולחין של תאגיד עין נטפים הוא מתקן הנדסי המרכז את שפכי אילת, אולם הוא גם אתר בעל חשיבות רבה לטבע באזור: הוא משמש כנקודת עצירה לעופות נודדים. 

במסגרת הפרויקט כבר הוצבו נקודות תצפית גבוהות לעופות לצורך צמצום ההתחשמלות בקווי מתח או הסתבכות בגדרות תיל סבוכות. 
בוצע תהליך של סגירת שוחות המהוות מלכודות לעופות, יונקים וזוחלים, הותקן אי צף שמספק בית גידול בטוח לקינון עופות מים, ועודכן ממשק הטיפול בצמחיית הגדות.  יוזמה נוספת, בשיתוף מועצת הכותנה, מקדמת ממשק ייחודי לשימור הקרקע בחלקות גידולי השדה באמצעות זריעה של צומח כיסוי מגוון באזורים המועדים לשיטפונות וסחף קרקע כתוצאה מעיבוד אינטנסיבי של שטחי הכותנה.