בשבוע האחרון, קיימה סיירת האופנועים של אגף התנועה פעילות מוגברת נגד עבירות מסכנות חיים. במסגרת הפעילות מפעילים רוכבי הסיירת רחפנים בכבישים בהם נהגים רבים מבצעים עבירות של עקיפה תוך חציית קו הפרדה רצוף.

הנהגים לא מבחינים בפעילות הסמויה, מצולמים בזמן ביצוע העבירה, נתפסים ולחובתם נרשמת הזמנה לדין ועשר נקודות. שוטרי אגף התנועה הבהירו כי ימשיכו לבצע אכיפה יזומה נגד עבירות מסכנות חיים, על מנת להגביר את הסיכויים לתפוס את העוברים על החוק ולהביאם לדין.

שופט תעבורה לשעבר מסביר: זו הסיבה שנהגים שצברו עבירות רבות לא מורדים מהכביש