משרד החינוך הודיע היום (שישי) על החלת שינוי בנוסח כתיבת ההוראות של בחינות הבגרות, שייכנס לתוקף החל ממועד הקיץ של שנת הלימודים הנוכחית. על פי השנוי, ההוראות לא ייכתבו יותר בלשון זכר יחיד, אלא בלשון זכר רבים, על מנת להתאים אותן לשני המינים. 

לדוגמא: במקום "פתור את המשוואה" ייכתב "פתרו את המשוואה", במקום "השלם את המשפט" ייכתב "השלימו את המשפט", וכן הלאה. הנחיות מתאימות בנושא, לרבות ביחס לכלל אירועי ההערכה, יועברו בנפרד על-ידי גורמי המקצוע במשרד.

ההחלטה הגיעה בעקבות פנייה של יו"ר מועצת התלמידים הארצית עומר שחר אל משרד החינוך. לדברי מועצת התלמידים הארצית, השינוי יגביר את תחושת הנוחות של הנבחנות ויכול לשפר את ביצועיהן.

מנכ"ל משרד החינוך, יגאל סלוביק השיב לשחר במכתב תגובה לאחר אישור הבקשה. "קידום השוויון המגדרי הוא יעד אליו שואף משרד החינוך ומוטמע בדרכים ובאמצעים שונים, ואף הושם לראשונה במסמך אבני הדרך של שרת החינוך, ח"כ ד"ר יפעת שאשא ביטון", הצהיר. "השרה קראה לנקיטת לשון פנייה שוויונית במערכת החינוך כאחת הדרכים לביסוס תרבות מגדרית שוויונית. אין לי אלא להסכים עם קריאתכם החשובה, אשר נתמכת במחקר ובעמדת גורמי המקצוע במשרד. במחקרים שנעשו בארץ ובעולם, נמצא כי ללשון הפנייה השפעה על ביצועיהם של נשים וגברים בבחינות", סיכם.