הבחינה הפסיכומטרית - מה חשוב לדעת?
השם הרשמי של הבחינה הפסיכומטרית הוא: מבחן הכניסה הפסיכומטרי לאוניברסיטאות, והיא נערכת בארבעה מועדים שונים לאורך השנה: במהלך החודשים מרץ אפרי, בתחילת חודש יולי, בתחילת חודש ספטמבר ובמהלך החודשים דצמבר - ינואר מדי שנה.

את הבחינה הפסיכומטרית עורך המרכז הארצי לבחינות ולהערכה, כאשר מבנה הבחינה נועד לבדוק את יכולות הנבחן בה בשלושה תחומים עיקריים: חשיבה מילולית, חשיבה כמותית ואנגלית. ציוני הבחינה נעים בין 200 ל-800 נקודות, כאשר הציון הכללי משוקלל על כל אחד מתחומי הבחינה: 40% לתחום החשיבה הכמותית, 40% לתחום החשיבה המילולית ו-20% לאנגלית. 

חשיבותה של הבחינה הפסיכומטרית
מעבר להיותה תנאי קבלה מרכזי לאוניברסיטה, חשיבותה של הבחינה הפסיכומטרית נובעת על רקע העובדה שאחת מהמטרות המרכזיות של מבחן פסיכומטרי היא לחזות את סיכוי הצלחתו של הנבחן במהלך לימודיו האקדמיים.
 
מחקרים שונים בתחום הלימודים האקדמיים מעידים על כך שהציון המשוקלל בין בחינות הבגרות לציון פסיכומטרי, מהווה אמצעי לחיזוי הצלחת הנבחן במהלך שנת הלימודים הראשונה באקדמיה, וככל שהציון המשוקלל גבוה יותר כך קיים סיכוי גבוה יותר לציונים גבוהים במהלך תקופת הלימודים האקדמיים.
 
מעבר לכך, חשוב לציין את העובדה שבמחלקות לימוד בהן הביקושים גוברים על ההיצע, בחירת הסטודנטים נעשית על פי ציוני הבחינה הגבוהים ביותר בשקלול ציוני הבגרות הטובים ביותר. כמו כן, ישנן מחלקות לימוד בהן נדרש מראש ציון מקסימאלי בפסיכומטרי.

קורסי פסיכומטרי - ההכנה הטובה ביותר למבחן פסיכומטרי
קורסי פסיכומטרי המיועדים לכל אילו מביניכם המתכננים לגשת לבחינה הפסיכומטרית באחד מהמועדים הקרובים, מהווים את ההכנה האידיאלית ביותר, כאשר מטרת הקורס היא לאפשר לכם להשיג את הציון הגבוה ביותר בהתאם ליכולותיכם.

חשוב לציין שקורסי הפסיכומטרי מיועדים גם לאילו מביניכם המעוניינים להשיג ציון גבוה לצורך קבלה למחלקות לימוד מסוימות וגם לאילו מביניכם המגיעים לבחינה עם ציוני בגרות נמוכים או ממוצעים ומעוניינים לשפר את סיכוי הקבלה שלהם למחלקות לימוד מסוימות.

כך או אחרת, קורסי פסיכומטרי מהווים את ההכנה הטובה ביותר לקראת הבחינה הפסיכומטרית והם מאפשרים לכם לשפר באופן משמעותי את ציוני הפסיכומטרי וכפועל יוצא מכך את הציון המשוקלל בין ציוני הבגרות לבחינה הפסיכומטרית.