מה גורם להזדהמות השיח הפומבי ומה ניתן וצריך להיעשות כדי לתקן אותו? נראה לי כי הגורם העיקרי הוא הרשתות החברתיות, שמאפשרות בחסות האנונימיות שיח בוטה ואלים, כזה שלא היה נסבל בעבר. השיח הבוטה שפורח ברשתות החברתיות גולש לאולפנים, לכנסת ומשם למערכת החינוך ולחברה כולה.

ואין זו רק הרטוריקה, אלא גם דרך השיח ואופיו. האולפנים גדושים במרואיינים הנכנסים איש לדברי רעהו – ובעצם, גם מראיינים הנכנסים בדברי אורחיהם - ובכנסת מתחרים נציגי הציבור מי יעמיק לצלול במדמנות הרטוריקה.


לחרפה הזאת כולנו שותפים. מימין ומשמאל. דתיים ושאינם דתיים. נשים וגברים. ככל שתקצין באמירותיך, כך דבריך יישמעו בכלי התקשורת. אלא שאלימות מילולית קשה ומסוכנת לא פחות מן האלימות הגופנית. לא בכדי קבעו חז"ל כי "חיים ומוות ביד הלשון". השיח האלים והירוד כבר פוצע את נפשה של הדמוקרטיה הישראלית. הפציעה קשה וחמורה ומאיימת על קיומנו כחברה דמוקרטית.


נסו להיזכר: מתי באחרונה הייתם עדים לדיון בנושאי הליבה שלנו כחברה? מתי שמעתם דיון מנומק על יעדי התקציב, מעלותיו וחסרונותיו? מתי הייתם עדים באחרונה לדיון על צביונה של הפרהסיה במדינה? ומה על יהודה ושומרון? יחסינו עם הפלסטינים? ומערכת המשפט, האם איננה ליברלית ומקילה מדי? שום דיון. רק חרפות וגידופים וכינויי גנאי והלבנת פנים.


ככה, חבריי הפוליטיקאים ורבותיי העיתונאים, לא מדברים. חופש הביטוי חשוב וראוי לשמירה, אבל נפשה של הדמוקרטיה הישראלית, נשמתה של החברה, חשובות יותר. אינני מציע להגביל את חופש הביטוי או לקבוע מהם המונחים הפסולים. אני כן קורא לחשבון נפש של כולנו. איש־איש ולשונו.


כך גם בשדה החינוך. הפערים בין ההורים לילדים עמוקים היום מאי פעם. הילדים נולדים עם הטלפון הסלולרי ביד - ללא הוראות הפעלה. הילדים מיומנים בהפעלת המכשירים ובגלישה באתרים, אך חסרים מיומנויות חברתיות. בלוח השעות אין שום שיעור על המותר והאסור ברשת. איך לסנן ואת מי לחסום.

כל זה רק החריף בשנתיים של מאבק בקורונה, כאשר הילדים היו מחוץ למסגרות החינוך. את הזמן הפנוי הם בילו במרחבי הרשת, בלי פיקוח ובלי הדרכה. היום יש מי שכבר מדברים על הטלת מגבלות על הרשתות החברתיות. אינני בטוח שהדבר אפשרי.

את המאמצים יש להשקיע בלקוחות של הרשתות, בילדים ובבני הנוער, בהוספת שעות חינוך והדרכה כיצד לצרוך את המידע, מהם הגבולות בין מותר ואסור, ממה יש להיזהר וממה יש להימנע. די לאלימות. גם זו המילולית. 

הכותב הוא יו"ר מרכז השלטון האזורי וראש המועצה האזורית מרחבים