הצעת החוק הממשלתית בנושא חידוש אוטומטי להנחה בארנונה עבור אזרחים ותיקים, תעלה השבוע בישיבת ועדת השרים לענייני חקירה, כך הודיע היום (ראשון) המשרד לשוויון חברתי, בראשות השרה מירב כהן. ההצעה מגיעה לאחר בדיקה שערכה רשות המיסים, ממנה עלה כי מדי שנה נאלצים רוב האזרחים הוותיקים להגיש מחדש מסמכים שונים, למרות ששינוי לטובת המבקשים נעשה רק ב-4% מהמקרים.

כיום, על פי חוק אזרחים ותיקים, אזרחים ותיקים זכאים להנחה בתשלום הארנונה בכפוף למבחן הכנסות. על מנת לקבל את ההנחה עליהם להגיש בכל שנה בקשה לרשות המקומית, כאשר דרישה בירוקרטית זו מורידה את אחוז מיצוי הזכות להנחה. כאמור, על פי בדיקת רשות המיסים, אצל 4% בלבד מהאזרחים הוותיקים חל שינוי לטובה במצב ההכנסה, דבר ששולל את זכותם להנחה. כלומר, בגלל החשש כי חל שינוי אצל כ- 4% מהאזרחים הוותיקים, רובם המכריע של האזרחים הוותיקים נדרש בהגשת בקשה כל שנה אף שלא חל שינוי בנתוניהם שהיה מביא לשלילת ההנחה.

לאחר קבלת ההערות, סוכם בממשלה כי אזרח ותיק שמלאו לו 75 שנים וניתנה לו הנחה בארנונה לפי החוק, יהיה זכאי לקבלת ההנחה באופן אוטומטי, גם ללא הגשת בקשה מחודשת מדי שנה. אזרח ותיק שטרם מלאו לו 75 שנים, יהיה זכאי לחידוש הנחה אוטומטי עד לתום התקופה של שלוש שנים ממועד מתן ההנחה בארנונה, ובתום תקופת הזכאות יידרש להגיש הצהרה, לצורך המשך מתן ההנחה. אם יימצא זכאי, הוא יזכה לחידוש הנחה אוטומטי לתקופה נוספת. בצד זאת, תוטל חובה על האזרח הוותיק לדווח לרשות המקומית, תוך 45 יום, על שינוי בהכנסותיו שמוביל לשינוי בזכאותו להטבה. 

על פי "חוק אזרחים ותיקים", זכאי להנחה בארנונה אזרח ותיק שסך הכנסותיו לא עולה על השכר הממוצע במשק. במקרה בו מתגוררים בדירה אחת יותר מאזרח ותיק אחד, תינתן ההנחה רק אם סך כל הכנסות של המתגוררים באותה דירה, אינו עולה על 150% מהשכר הממוצע. גובה ההנחה הינו עד 30%.

השרה לשוויון חברתי, מירב כהן: "אנו נתקלים באזרחים ותיקים רבים, שפשוט מתוך רתיעה מהתמודדות עם בירוקרטיה מסובכת, מעדיפים לוותר על זכויותיהם להנחה בארנונה למגורים, המגיעה להם על פי חוק. מנתוני רשות המיסים עולה כי ל-96% מהאזרחים הוותיקים אין הגדלה של ההכנסות משנה לשנה, ועל כן הצורך בהגשת הניירת כל שנה מחדש, הוא מיותר ומסרבל. התיקון שאנו מביאים היום, הוא בשורה משמעותית למאות אלפי בתי אב. אני מודה לשרת הפנים ולצוותים המקצועיים במשרדים על העבודה המשותפת והיעילה, אשר מפירותיה תהנה האוכלוסייה הוותיקה בישראל. אנו ממשיכים לפעול כל העת על מנת להקל את  חיי האוכלוסייה הוותיקה גם בתחומים נוספים".

שרת הפנים, איילת שקד: "אני מברכת על הצעת החוק החשובה שתעלה להצבעה בוועדת שרים ביום ראשון ותחסוך ולאזרח הוותיק את הבירוקרטיה המיותרת בדרך לקבלת את הנחת האזרח הוותיק. עבור אזרחים ותיקים, ניצולי שואה ואוכלוסיות מבוגרות מדובר בבשורה גדולה שתטיב איתם ובעיקר תקל עליהם".