המרכז הלאומי להשתלות מסכם את שנת 2021 ומפרסם נתונים חדשים בנושא. מהנתונים עולה כי בשנה האחרונה הגיע המרכז לשיא ההשתלות בכל הזמנים - 647 השתלות מתורמים חיים ונפטרים. בהשתלות לב, כבד וכליות מתורמים נפטרים חלה עלייה של כ־20%, ובהשתלות ריאה - עלייה כ־60%. בתחום התורמים החיים חלה עלייה של 18%, ובתוכם עלייה של 30% בקרב התורמים האלטרואיסטים.

שיעור ההסכמות לתרומה מנפטר נותר יציב ועומד על 61%. העלייה במספר ההשתלות נבעה מהיכולת להציל יותר איברים מכל תורם. כמו כן, חלה עלייה במספר הממתינים להשתלה - מ־1266 ל־1299 איש. בשנה האחרונה נפטרו 68 חולים שהמתינו להשתלה. מדובר בעלייה לעומת השנה הקודמת, שבה נפטרו 63 ממתינים.

מכל תורם שנפטר מתבצעות לרוב מספר השתלות. בהשתלות כליה חלה עלייה מ־118 ל־145. בהשתלות כבד יש עלייה מ־72 ל־87. בהשתלות לב נרשמה עלייה מ־20־ ל־24, ובהשתלת ריאות - מ־34 ל־55. גם בהשתלת קרניות ישנה עלייה משמעותית מ־640 בשנת 2020 ל־788 בשנת 2021.

בנוסף, חלה עלייה של 56% בניתוחי השתלות מוצלבות בקרב זוגות שלא נמצאה בתוכם התאמה. 72 השתלות כליה מתורמים חיים בוצעו לאחר מציאת התאמות הן במאגר הארצי של המרכז להשתלות והן במאגר הבינלאומי שהוקם, לעומת 46 השתלות בשנה שעברה, בזכות תורמים אלטרואיסטים של המרכז להשתלות שהוכנסו למאגר הארצי כדי לייצר יותר אפשרויות להתאמה.

במצבים אלה, התורמים מכלל הזוגות, "שנותרו ללא נתרם", תרמו לחולה מהרשימה הארצית. בזכות שני תורמים אלטרואיסטים שפנו ישירות למרכז להשתלות התבצעו השנה שמונה השתלות בשתי שרשראות. כמו כן, בוצעו שתי החלפות עם צ'כיה ואחת עם איחוד האמירויות, שבה בוצעה הצלבה משולשת בין שלושה זוגות קרובי משפחה.


לדברי ד"ר תמר אשכנזי, מנהלת המרכז הארצי להשתלות: "השנה הגדלנו את מספר השותפים במאגר הבינלאומי להשתלות כליה באמצעות הצלבות בין זוגות שלא נמצאה ביניהם התאמה. אנחנו קוראים למשפחות שלא נמצאה בתוכן התאמה להצטרף למאגר ההצלבות הארצי, שבו טמונה התקווה".