הכנסת העבירה הערב (שלישי) את חוק הקורונה החדש בקריאה שנייה ושלישית, ברוב של תשעה חברי כנסת מול שלושה מתנגדים: חברי הכנסת גדי יברקן (הליכוד), עופר כסיף וועאידה תומא סלימאן (הרשימה המשותפת). כמו כן, חבר הכנסת אורי מקלב (יהדות התורה) הצביע בעד ההסתייגויות שהעלה אבל הצביע בעד החוק בסופו של דבר. החוק קובע ש"תקנות שעת חירום להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש התש"ף 2020" יהפכו מעתה לחוק רשמי ומסודר, אשר יבטל למעשה את תקנות שעת החירום.

בהתאם להסכמות בין הקואליציה לאופוזיציה תוקן נוסח הצעת החוק כך שהוכנסו לתוכו שתי הסתייגויותיו של ח"כ רוטמן (הציונות הדתית) ולפיהן:

-בתקופת תוקפה של הכרזה על "מצב חירום בשל נגיף הקורונה" – יהיו חברים שבעה שרים לפחות ובהם ראש הממשלה, שר הבריאות ושר האוצר. זאת במקום חמישה חברים שאישרה הוועדה בנוסח הקודם. 
- השתתפות בתפילה נוספה לסעיף החריגים לסגר, לפיו גם במצב בו יש הגבלה על יציאה ממקום המגורים, יש שורה של חריגים שההגבלה לא יכולה למנוע יציאה עבורם. 

עוד מוצע לעגן בחוק סמכות לסגור מוסד חינוך אם שהה בו מאומת או לצורך חקירה אפידמיולוגית ונוספו סייגים והגבלות על סמכות זו. זאת במקום הסמכות שמסורה היום לממשלה לקבוע כך בתקנות. מוצע, בנוסף, להרחיב את הסמכות הקיימת לסגירת המוסד החינוכי גם במקרה ששהה בו אדם הנושא זן מסוכן של נגיף הקורונה. כן מוצע להוסיף בחוק הוראות לעניין הגשת השגה על החלטת סגירה מסוג זה, ועתירה מנהלית על ההחלטה בהשגה.

נושא מרכזי נוסף בהצעת החוק הוא הגבלות על כניסת זרים לישראל שנקבעות בשל התפשטות נגיף הקורונה: כיום הגבלות על כניסת זרים נעשות בהנחיות של רשות האוכלוסין וההגירה שנקבעות מכוח חוק הכניסה לישראל, וזאת למרות קיומה של סמכות מקבילה לקביעתן בחוק הקורונה. בעקבות כך, ההגבלות אינן נקבעות בהתאם למנגנון האישור של התקנות, אינן מובאות לוועדות הכנסת ולא כפופות למנגנוני האיזון שבחוק הקורונה כגון: ועדת חריגים מובנית, חובת מתן תשובה תוך זמן קצר של 24 שעות, אפשרות השגה על ההחלטה ועוד. הוועדה קבעה כי ההגבלה על כניסה ויציאה של בני זוג וילדים קטינים של אזרחים ישראלים, תושבי קבע וכן בעלי אשרת תושב ארעי, תוסדר בתקנות באישור הוועדה ולא בהנחיות של רשות האוכלוסין.

מוקדם יותר אושר החוק בוועדת חוקה, חוק ומשפט. יו"ר הוועדה ח"כ גלעד קריב (העבודה), אמר על כך: "החוק החדש יעמוד בתוקף עד סוף השנה הנוכחית, הוא צפוי לשקם את הפיקוח הפרלמנטרי על פעולת הממשלה בתחום המאבק בקורונה ומטיל מגבלות חשובות על הפעלת הסמכויות המיוחדות שיש לממשלה. החוק יאפשר את סיום מצב החירום אחרי כמעט שנתיים ואת המעבר למצב בריאותי מיוחד שיש בו איזון ראוי יותר בין השמירה על זכויות היסוד של כולנו לבין הצורך למנוע פגיעה בבריאות הציבור".