הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה היום (רביעי) כי מעל ל-36 אלף ממקבלי התארים ממוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל בין השנים 1999-2014, שהו בחו"ל שלוש שנים ויותר, נכון לשנת 2020.

אחוז השוהים בחו"ל, שלוש שנים ויותר, גבוה במיוחד בקרב מקבלי תארים בתחומי המדעים המדויקים וההנדסה. זאת, לעומת מקבלי תארים בתוחמי מדעי הרוח והחברה: פי 1.7 בתואר הראשון, פי 2.2 בתואר השני ופי 3.4 בתואר השלישי. 

אחוזים גבוהים של שוהים בחו"ל היה בקרב מקבלי תואר שלישי במתמטיקה, 25.2%, ובמדעי המחשב, 20.5%, והם היו גבוהים גם לעומת השנה הקודמת. בקרב מקבלי תואר שני בקפואה, אחוז השוהים בחו"ל גבוה יחסית, ועומד על 8.6%.

אחוז הגברים השוהים בחו"ל, גבוה יותר מאחוז הנשים – 6.7% לעומת 4.7%, בהתאמה. זאת ועוד, האחוז הגבוה מייחס לאנשים שקיבלו את התואר הראשון שלהם מאוניברסיטאות, לעומת אלו שהם בוגרי מכללות אקדמיות או מהאוניברסיטה הפתוחה. 

באשר לפערים מגזריים, עלה כי אחוז היהודים השוהים בחו"ל גבוה יותר מאחוז הערבים, אך בתואר השלישי, הפער מצטמצם ל-10.2% ו-9.1% בהתאמה.

מקבלי תארים במקצועות ההייטק ששהו בחו"ל[1] במשך שנתיים עד שש שנים: כ-9.0% ממקבלי תואר ראשון שהו בחו"ל, ומהם חזרו לארץ כ-15%. כ-16.0% ממקבלי תואר שני שהו בחו"ל, ומהם חזרו לארץ כ-15%. כ-23.0% ממקבלי תואר שלישי בחו"ל, ומהם חזרו לארץ כ-10%. השכר השנתי הממוצע של החוזרים היה קרוב לחצי מיליון שקלים.