הגענו לשלב ההוכחות. אי אפשר לדחות אותו יותר. כמי שתומך, עקרונית, בהקמת ועדת חקירה ממלכתית בראשות שופט עליון לבדיקת הפרשה שעוד אי אפשר אפילו לתת לה שם ראוי, נדמה לי שקודם צריך לפזר את הערפל. כשמשטרת ישראל אומרת "לא היה" והעיתון כלכליסט אומר "כן היה", שני הצדדים צריכים לעגן את גרסאותיהם בהוכחות כלשהן. זה לא אירוע רגיל.

זו אינה עוד ידיעה עיתונאית או עוד הכחשה מיותרת. אנחנו עוסקים כאן בקודש הקודשים של הדמוקרטיה הישראלית. את הריבוע הזה אי אפשר לעגל ואת הפינה הזו אי אפשר לקצר. עד רגע זה, כלכליסט לא הציג ולו בדל ראיה לפרסום המטלטל משלשום לפיו המשטרה הדביקה עשרות ואולי אף מאות ישראלים ברוגלות תקיפה מהסוג הזדוני ביותר. עד רגע זה, גם המשטרה הציגה בעיקר כלום ושום דבר ובניגוד לגרסתה התברר שבמקרה אחד אכן היתה חריגה (פילבר).

שיהיה ברור: גם אם האירוע כולו הוא הפקה של ביבי, או נוני, או שניהם ביחד, בשיתוף פרקליטיהם המלומדים, אין בכך פסול. גם אם כל הסימנים מצביעים על כך שמדובר בסך הכל בהמשך הקמפיין להשגת הסדר טיעון נטול קלון, זה לא רלוונטי. אם הפרטים שפורסמו אכן נכונים, זוהי רעידת אדמה, זהו ליקוי מאורות ו-ועדת חקירה מממלכתית היא עניין מובן מאליו.

כשעיתונאי מפרסם סיפור הוא לא צריך להתחשב באיכותו או אופיו של המקור וגם לא באינטרסים שלו. הדבר היחיד שצריך לעמוד לנגד עיניו של העיתונאי החתום על הסיפור היא האמת. אם הסיפור נכון, הוא צריך להתפרסם. ולכן, גם אם אנחנו בתוך הפקה מתוזמרת, מתוכננת ומאורגנת שמניעיה הם המאמץ לבטל את המשפט או לעכב אותו או להשיג הסדר טיעון מקל, זה לא מוריד מחשיבותם של הממצאים עצמם. השאלה הרלוונטית היחידה היא האם הממצאים נכונים, או לא. הדרך היחידה לעשות את זה, היא להוכיח. 

ישראל היא מעצמת סייבר, מהחזקות והמתוחכמות בעולם. כל מומחה סייבר מתחיל יודע שאירוע הדבקה המוני ברוגלות מהסוג של "פגסוס" ו"סייפן" הוא עניין מורכב, מסובך, יקר ביותר ומצריך אין ספור משאבים שגם לא בטוח שיש למשטרת ישראל. 

על פי כל המומחים לא צריכה להיות למשטרה בעיה לאתר או לעלות על עקבות השימוש בפלטפורמה שנרכשה לצורך חדירות והדבקות לא חוקיות לטלפונים כאלו ואחרים, הכל קיים ובלתי ניתן למחיקה מהלוג של היצרן. NSO כבר הביעו את נכונתם לברר את העניין בתוך עשר דקות. בסביבת כלכליסט לעומת זאת טוענים שקיימת יכולת למחוק או להעלים את הראיות הללו מהפלטפורמה. כאמור על פי כל המומחים יכולת כזאת לא בנמצא ולא קיימת באף פלטפורמה מהסוג הזה. את המחלוקת הזו יהיה צורך ליישב לצורך גילוי האמת

אין בטור הזה טענות למערכת "כלכליסט". אני לא נכנס לשיקולים שלהם ולא מתערבב עם המקורות שלהם. הם פירסמו, הם עומדים מאחורי הסיפור, חלקתי להם מחמאות רבות על כך. כל פטריוט ישראלי צריך להתפלל שהסיפור לא נכון כי אם הוא נכון הריקבון שלנו מתקדם בהרבה מכפי שחשבנו, אולי אפילו בלתי הפיך. ועדיין, כדי שאפשר יהיה לקבל החלטות, כדי שאפשר יהיה להקים ועדות, כדי שאפשר יהיה להמשיך לצלוב אנשים שהשקיעו עשרות שנים מחייהם בבטחון המולדת, צריך ראיות. ככה זה עבד תמיד ורק ככה זה יכול לעבוד. אין דרך אחרת.