הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה היום (שלישי) את הנתונים העדכניים על העובדים במערכת ההוראה בישראל. על פי הנתונים החדשים, השכר הממוצע לעובד הוראה בישראל עמד בשנת 2020 על 12,907 שקלים, לעומת 8,954 בשנת 2010. 

בנוסף, על פי הנתונים, פערי השכר בין גברים לנשים ירדו ל-10% בשנת 2020, זאת לעומת פער של 13% בשנת 2000. לעומת זאת, באותן שנים פערי השכר בין מבוגרים (בני 64-55) לצעירים (בני 34-25) התרחבו מ-93% ל-114%, בהתאמה. 


בשלכה המרכזית לסטטיסטיקה ציינו כי לאורך העשור האחרון, חלה ירידה בשיעורי ההתאמה למקצוע של מורים לעברית בחינוך העברי (למעט החינוך הממלכתי היסודי) לעומת עלייה בשיעורי ההתאמה בחינוך הערבי. לאורך העשור האחרון, חלה עלייה בשיעורי ההתאמה למקצוע בקרב מורים למתמטיקה ואנגלית בכל שלבי החינוך וזרמי החינוך השונים.

בהתייחס לשנה הנוכחית, בהלמ"ס ציינו כי מספר עובדי ההוראה בכלל המערכת עלה ב-2.7% ועומד כעת על כ-198 אלף עובדים. על פי הנתונים, שנת הלימודים תשפ"ב מספרם של עובדי הוראה חדשים עמד על 10,755 לעומת 12,192 בשנת תשפ"א, ירידה של כ-12%.

שיעור הגיוס של עובדי הוראה חדשים בחינוך העברי ירד מכ-6.9% בשנת תשפ"א לכ-6.1% בשנת תשפ"ב. בחינוך הערבי שיעור הגיוס של עובדי הוראה חדשים ירד מ-4.5% בשנת תשפ"א ל-3.0% בשנת תשפ"ב.

בנוסף, על פי הנתונים נרשמה ירידה בממוצע התלמידים לכיתה, במיוחד בחטיבות הביניים בחינוך הערבי. במגזר זה נרשמה ירידה הערבי מ-32.9 תלמידים לכיתה בשנת תש"ס ל-26.5 תלמידים לכיתה בשנת תשפ"א (ירידה של 6.4 תלמידים לכיתה).

בחינוך העברי בשני העשורים האחרונים עלה שיעורם של עובדי הוראה עם 31 שעות עבודה שבועיות מ-13.6% בשנת תשס"א ל-57.5% בשנת תשפ"ב. כמו כן, שיעורם של עובדי הוראה בעלי דרגות שכר לא אקדמיות ירד מ-32.2% בשנת תשס"א ל-7.2%בשנת תשפ"ב, ושיעורם של עובדי הוראה בעלי דרגת שכר תואר שני ומעלה עלה מ-19.3% ל-39.4%, בהתאמה.

במקביל, בחינוך הערבי בשני העשורים האחרונים, עלה שיעורם של עובדי הוראה עם 31 שעות עבודה שבועיות מ-13.8% בשנת תשס"א ל-68.3% בשנת תשפ"א. שיעור הנשים עלה מ-61.2% בשנת תשס"א ל-75.6%בשנת תשפ"א. שיעורם של עובדי הוראה בעלי דרגות שכר לא אקדמיות ירד מ-42.6% בשנת תשס"א ל-2.5% בשנת תשפ"א, ובמקביל שיעורם של עובדי הוראה בעלי דרגת שכר תואר שני ומעלה עלה מ-8.5% ל-42.0%, בהתאמה.