אתמול (שני) צוין היום הבינלאומי לכלכלת המשפחה ובארגון פעמונים, המעניק בהתנדבות סיוע למשפחות בתחום כלכלת משק הבית, ציינו את היום בכנס וירטואלי מיוחד בשם "ממשבר למסוגלות פיננסית" במרכזו הוצג "מדד פעמונים לחוסן כלכלי של יחידים ומשפחות בישראל". המדד בודק את החוסן הכלכלי של משפחות בישראל על פי מספר פרמטרים ומתבסס על סקר שנעשה באמצעות חברת גיאוקרטוגרפיה במדגם מייצג של 709 בתי אב בחברה הישראלית.

סדנת ליווי כלכלי ב''פעמונים'' (צילום: דודי מוסקוביץ)סדנת ליווי כלכלי ב''פעמונים'' (צילום: דודי מוסקוביץ)

פערים חברתיים עמוקים

אחת התובנות המרכזיות מהמדד של פעמונים הוא כי אוכלוסיות מוחלשות נפגעות מהיעדר ידע וכלים להתנהלות כלכלית נבונה. המחסור בידע וכלים משמר את מצבן ומונע מוביליות והתפתחות בחברה שבה ידע וכלים פיננסים הם כורח המציאות. מהמדד עולה כי 21.6% מהציבור דיווח כי נמנע לפחות פעם אחת בשנה האחרונה מצריכת מוצרים בסיסיים (למשל תרופות, מזון חיוני וכדומה) בשל מצב כלכלי.

מדובר ב-34%  מבעלי הכנסה נמוכה מהממוצע, לעומת 5% בקרב בעלי הכנסה גבוהה מהממוצע. אחוז נמוך יותר מבעלי הכנסה נמוכה מהממוצע דיווח כי הציב לעצמו מטרות פיננסיות (57% לעומת 67% בקרב בעלי הכנסה גבוהה מהממוצע).

33% מבעלי ההכנסות הנמוכות הגדירו "סגירת חובות" כמטרה הפיננסית שלהם, לעומת 17% בקרב בעלי ההכנסות הגבוהות. 45% מבעלי הכנסה גבוהה מהממוצע הגדירו "חיסכון לילדים" כמטרה לעומת 26% מבעלי ההכנסות הנמוכות, ו-40%  מהם "חיסכון פנסיוני" לעומת 22% בקרב בעלי הכנסה נמוכה מהממוצע.

 אחד מכל שמונה ישראלים נמצא במינוס כרוני במהלך השנה האחרונה, וקרוב למחצית היו במינוס לפחות פעם אחת בשנה החולפת. 28.8% דיווחו על הוצאות גבוהות מהכנסות. מבחינת איתנות כלכלית, 70% מהציבור דיווחו כי יתקשו לעמוד בהוצאה חריגה בגובה ההכנסה. במקרה של אובדן מקור פרנסה, 22% מעידים כי יוכלו לכסות את הוצאותיהם במשך חודש אחד בלבד. לא פחות מ-35% מהציבור אינו חוסך כלל כספים.

 נשים ללא ידע פיננסי

 בסקר נמצא כי נשים מגלות פחות בקיאות מגברים בשאלות של אוריינות פיננסית, ביניהן שאלות בנושא ריבית דריבית, הקשר בין אינפלציה ויוקר המחיה, והקשר בין גובה התשואה ורמת הסיכון של השקעה. בנוסף, שיעור גבוה של נשים משיבות את התשובה "לא יודעת" בשאלות אלה, פי 2 עד פי 3 יותר מאשר גברים.

בנוסף שיעור גבוה יותר של נשים אינן בודקות את תנאי הפנסיה שלהן, 38.3% מהנשים לעומת 26.4% מהגברים. בנוסף, קיים שיעור כפול של נשים ללא קרן פנסיה או ביטוח מנהלים (12.5%) לעומת גברים ללא קרן פנסיה או ביטוח מנהלים (6.1%). "העצמה של נשים לעמדה שוויונית מחייבת גם הקניית ידע פיננסי ובניית תחושת ביטחון ומסוגלות בידע זה" אומרים בארגון פעמונים.