פרסום ראשון: רחובות מאוקלמים, ייצור עצמי של חשמל מקומי, אוויר נקי, ניהול ושימור אתרי טבע עירוני, השתלמויות למורים וחינוך לקיימות – אלה הם רק חלק מרכיבי התוכנית להתמודדות עם משבר האקלים של עיריית ירושלים.

יותר ויותר ערים גדולות בעולם נוקטות יוזמות מקומיות מול משבר שינויי האקלים, המביא לתדירות הגוברת של אירועי מזג אוויר קיצוני בכל העולם. לאחרונה אישר ראש העיר משה ליאון את התוכנית שמשלבת סדרת פעולות וצעדים לחיסכון במשאבים ושיפור איכות החיים והסביבה.

התוכנית, שגובשה על ידי צוות עבודה כלל־עירוני, בהובלת האגף לאיכות הסביבה והאגף למדיניות ותכנון אסטרטגי בעיריית הבירה, סובבת סביב שלושה צירים מרכזיים: הראשון - אימוץ תנועה מקיימת בדגש על הולכי רגל ותחבורה ציבורית, השני - ייצור וניהול עירוני של אנרגיה, בדגש על אנרגיה מתחדשת וירוקה, והשלישי - ניהול טבע עירוני, בדגש על שימור המערכת האקולוגית והשטחים הפתוחים, הקמת פארקים מטרופוליניים ועירוניים, ניקוז והשהיית מי נגר לצמצום שיטפונות ונזקיהם, שמירה על המגוון הביולוגי וטיפול ביערות למניעת שריפות.

הדמיית פארק אסבסטונים (צילום: ארי ברוק)הדמיית פארק אסבסטונים (צילום: ארי ברוק)

בעיריית ירושלים מדגישים כי היערכות העירייה לשינויי האקלים מתמקדת במספר רבדים, שחלק מרכיביהם כבר מבוצעים בפועל, כמו החלפת נורות לד בכל רחבי העיר, גגות סולאריים, שילוב תקן בנייה ירוקה במבני ציבור חדשים, התקנת מערכות לייצור ואגירת אנרגיה ופריסת עמדות טעינה חשמליות לרכבים.

זאת לצד איסור כניסת כלי רכב מזהמים לעיר, הצבת פחים כתומים למחזור, חשמול מערך התחבורה הציבורית ורכבי העירייה, פיתוח ריאות ירוקות (גנים ופארקים), שבילי אופניים, רשת הרכבת הקלה ועוד.

פארק אלמליח (צילום: ארנון בוסאני)פארק אלמליח (צילום: ארנון בוסאני)

"המעבר לאנרגיה מתחדשת ולכלכלה מקומית דלת פחמן ייצר הזדמנויות הכנסה לעירייה ולעסקים, יאפשר תעסוקה לתושבים ולעסקים ויתרום לכלכלה המקומית", אומרים בעירייה.

ליאון: "ירושלים היא חלוצה בישראל בגיבוש וקידום היערכות מקומית למשבר האקלים, וניצבת בשורה אחת עם המתקדמות שבערי הבירה בעולם".

מירי רייס, הממונה על איכות הסביבה בעירייה, מוסיפה: "התוכנית נועדה לייצר חוסן לתשתיות החברתיות, הכלכליות, הפיזיות והטבעיות של העיר במצב של אקלים משתנה, והיא מתייחסת הן להיבטים של הסתגלות לאקלים המשתנה והן למיתון השפעת העיר על שינויי האקלים".