סקר שערכה קבוצת הייעוץ הגלובלית Tefen גילה כי 94% מהנשים בתפקידי ניהול עובדות יותר מתשע שעות ביום. לעומת זאת, בקרב הנשים שאינן מנהלות 69% עובדות שמונה־תשע שעות ביום, 27% עובדות יותר מתשע שעות ו־4% עובדות בין שעתיים לשבע שעות ביום.
רוב המנהלות (43%) מרוויחות על פי הסקר 15־20 אלף שקל בחודש, רק 22% מרוויחות יותר מ־20 אלף שקל ו־35% מרוויחות 10־15 אלף שקל בחודש. 44% מהנשים המנהלות סבורות שיש גברים במקום עבודתן באותו תפקיד שמרוויחים יותר מהן.

בקרב הנשים שאינן מכהנות בתפקידי ניהול רובן (46%) מרוויחות פחות מ־10,000 שקל בחודש, 34% מרוויחות 10־15 אלף שקל, 14% - 15־20 אלף שקל ורק 6% מרוויחות יותר מ־20 אלף שקל בחודש. שכרן של 47% מהמנהלות שהשתתפו בסקר עלה לאורך השנים בין 20% ל־50%, השכר של 30% מהמנהלות עלה ביותר מ־50% ו־22% מהמנהלות הצליחו להכפיל את שכרן לאורך השנים.

לעומתן, בקרב כלל הנשים שאינן בעמדות ניהול רק 2% הצליחו להכפיל את שכרן, 10% בלבד קיבלו העלאה של יותר מ־50% ו־32% קיבלו העלאה של 20%־50% לאורך השנים. 58% מהמנהלות ביקשו העלאת שכר אך הרגישו לא בנוח לעשות זאת, 38% ביקשו העלאת שכר ולא הרגישו אי־נעימות ו־4% לא ביקשו מעולם. בקרב כלל הנשים הרוב (59%) אמרו שהדבר החשוב להן ביותר הוא איזון בית־עבודה, במקום השני השכר ואופק קידום (23%), לאחר מכן סיפוק והגשמה עצמית (14%) ורק 4% ציינו סביבת עבודה והערכה מהמעסיקים.