חלק מהילדים עם צרכים מיוחדים נעזרים בשגרת לימודיהם בסייעות אישיות המלוות אותם בבית הספר והכרחיות לשילובם. השלטון המקומי והסתדרות המעו"ף החליטו לתמרץ את הסייעות לעבוד גם במהלך חופשת הפסח בקייטנות של תוכנית הצהרונים הארצית ניצנים תמורת מענק של 2,000 שקל, גם אם בשגרה מדובר בחונכת לילד בודד או בסייעת רפואית.

בעמותת קשר, המלווה ותומכת במשפחות מיוחדות, מתריעים על עוול שנעשה כלפי הילדים בעלי הצרכים המיוחדים, משום שכדי לקבל את המענק הסייעות של הילדים ייאלצו להשאיר אותם מאחור ולהשתלב בסיוע כללי לשאר הילדים.

"מדובר בהצעה תמוהה ופוגענית", מסביר עו"ד חמי גולדין, מנהל מרכז סיוע ומיצוי זכויות בעמותת קשר. "בהודעה נכתב במפורש לסייעות רפואיות ופדגוגיות שלא זו בלבד שהן לא מקבלות את ההטבה עבור סיוע פרטני לתלמידים שלהן – הן יקבלו אותה רק אם יעזבו את התלמיד עם המוגבלות, שכמובן לא יהיה חלק מתוכנית פסח, לטובת סיוע כללי לשאר הילדים. ההתמודדות עם מצוקת כוח אדם טוב של סייעות בארץ הובילה הפעם את השלטון המקומי לפתרון 'יצירתי', שמבקש אומנם לפרגן לסייעות – אך מוביל לאפליה ולפגיעה בילדים מיוחדים".

גולדין מוסיף: "בזמן שכל החברים יהיו בקייטנות, הילדים בעלי הצרכים המיוחדים יישארו בבית והוריהם ייאלצו גם לא לעבוד בתקופה זו. עמותת קשר ועמותות נוספות התומכות בילדים מיוחדים מבקשות שמרכז השלטון המקומי ומשרד החינוך ישוו את ההטבה גם לסייעות ייעודיות לילדים מיוחדים".

צעד זה של מרכז השלטון המקומי בידיעת משרד החינוך, שהוא המפקח על תוכנית ניצנים, מבסס אפליה מובנית ופוגע באופן משמעותי דווקא במשפחות המיוחדות, שהאתגרים עבורן בחופשות גדולים פי כמה מאלה של משפחות אחרות. אבל ראשי הערים מעדיפים, כך נראה, להשתמש בסייעות כדי לספק תעסוקה ומסגרת שירצו את מרבית ההורים, ולא את אלה שזקוקים לכך יותר מכל. במשרד החינוך מודעים לצעד, אך לא מתערבים לטובת המשפחות המיוחדות ומפקירים את הילדים שבהן להתחשבנות קטנונית בין האוצר לשלטון המקומי על הפעלת התוכנית במינימום השקעה.

במשרד החינוך בחרו שלא להגיב לכתבה, וממרכז השלטון המקומי לא נמסרה תגובה.