פרויקט ''שיחות בהר הבית'' מיועד להנגיש לכלל עם ישראל ולעולם כולו את מרכזיות המקום מאז ומקדם, בהיסטוריה, בארכיאולוגיה, בתרבות ובדת. בסדרת שיחות זו, יועלו שיחות שונות עם מגוון דמויות בחברה הישראלית, בנושא הר הבית על חלקיו הרבים.

פרק 82: סלע קיומנו או סלע קיומם, חלק שני

בהמשך לשיחה המרתקת עם פרופ' יצחק רייטר המשכתי להקשות בשאלות: "אם לפי מחקרך ישנם חוקרים בעלי שם עולמי, כמו פרופ' סרי נוסייבה, שהוא בעל שם מפורסם בנוף האוניברסיטאי-פלסטיני, שבמחקרם הגיעו לממצאים באשר לקיום בתי המקדש היהודים בהר הבית בירושלים; מדוע אינם חושפים לקהל הרחב את ממצאיהם ואין נגישות למידע אליו הגיעו?". 

בתשובה, השיב פרופ' רייטר שהם מאוימים בפיטורים ממקום עבודתם ואפילו שרידותם מאוימת, כיון שהם לא הולכים על פי האג'נדה המקובלת, ששמה לנגד עיניה את המאבק בתנועה הציונית במטרה לסלק את היהודים מארץ ישראל כפי שסולקו הצלבנים על ידי צלאח א-דין.

אם הבנתי נכון, ואתם תשפטו לאחר שתקשיבו להמשך הריאיון, אין באמת ניסיון פלסטיני לפתח דיאלוג עם ישראלים אלא יש הגברת תרעומת על היהודים עד אשר יגיע צלאח א-דין המודרני ויסלק את הציונים קרי, את היהודים מארץ אבותיהם. הארץ אשר ניתנה על פי הקוראן מאללה לבני ישראל. כך אומר מוחמד הנביא בסורה ברורה בקוראן.