מתח רב בממשלה לקראת יום ראשון הקרוב, שאמור להיות ציון דרך משמעותי בחקיקת חוק האקלים בישראל. מדובר בכלי מרכזי הנהוג ברוב המדינות המפותחות כדי לחייב את ענפי התעשייה, התחבורה והחקלאות לעמוד ביעדי הפחתת פליטות גזי החממה, כחלק מהמאבק הבינלאומי במשבר האקלים.

זהו אחד מיעדיה המרכזיים של השרה להגנת הסביבה תמר זנדברג (מרצ). לרגע בוועידת האקלים הבינלאומית בבריטניה, שבה נאם לפני חמישה חודשים ראש הממשלה בנט ושאליה הגיעה מלבד השרה זנדברג גם שרת האנרגיה קארין אלהרר, נדמה שהממשלה מדברת בקול אחד ביחס לסוגיה.

אולם דיבורים לחוד ומציאות לחוד. טיוטת הצעת החוק הממשלתית, שאמורה להגיע לאישור ועדת השרים לחקיקה ושהגיעה לידי "מעריב", מלאה הערות משרדי האוצר והאנרגיה, המבקשים לסרס מכל תוכן משמעותי את החוק החשוב הזה.

שלושה קשיים מרכזיים מוערמים על הצעת החוק. ראשית, התעקשות משרדי האוצר והאנרגיה לא להכליל בלשון החוק את יעדי הממשלה המוכרזים להפחתת פליטות גזי החממה ב־27% עד 2030 ואפס פליטות עד אמצע המאה, כהתחייבותו של בנט עצמו.

שנית, הגבלת המשרד להגנת הסביבה באכיפתו את היתרי הפליטות מול התעשייה. שלישית, הם מבקשים גם את ביטול סעיף הערכת סיכון אקלימית בחוק - היחיד שנותן לחוק שיניים וסמכויות ומחייב גופים ציבוריים להעריך את השפעתן של תוכניות על משבר האקלים טרם אישורן.
מנכ"ל ארגון מגמה ירוקה אלעד הוכמן מסר: "מחיקת היעדים מהחוק תוביל להפרת הבטחות בינלאומיות מפורשות של בנט.

תחת מכבש הלחצים של האוצר ישראל מתנערת מהיעדים, וזהו רגע האמת של השרה זנדברג. עבור חוק משמעותי יש להילחם גם באיום במשבר קואליציוני והפלת הממשלה".

ל"מעריב" נודע כי בישיבה עם נציגי ארגוני הסביבה שכינסה אתמול השרה זנדברג היא ביקשה להפחית את ההתנגדות הציבורית לחוק. גורמים שנכחו בישיבה אומרים כי זנדברג התעקשה שהחוק יובא בפני השרים לפי עקרונות משרדה עם היעדים המוצהרים וללא פגיעה בסמכויות המשרד. עם זאת, הדגישה כי בכל עבודה ממשלתית יש פשרות, אך סירבה לומר לאילו פשרות תהיה מוכנה להסכים.

במשרד האוצר לא מכחישים את התנגדותם: "האוצר מתנגד לקביעת יעדים בחקיקה ראשית שתגביל את פעילות הממשלה, בייחוד לאור העובדה שהתקבלה החלטת ממשלה בעניין רק לאחרונה", ציינו במשרד. גם הודו כי "קיימים חילוקי דעות מקצועיים".

במשרד האנרגיה אומרים כי הם תומכים בחוק "תוך שמירה על הביטחון האנרגטי של ישראל", ומכנים את הפרטים בכתבה "ספקולציות וחצאי אמיתות".