ע"פ ההלכה היהודית יש לבער את החמץ קודם הפסח ואין להשאיר בבית חמץ בבעלות יהודי כפי שכתוב בתורה ולא יראה לך חמץ.

למדו החכמים "שלך אי אתה רואה אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה". חכמים מצאו פתרון, למכור לגוי את החמץ קודם הפסח ובכך להימנע מאיסור חמץ - בל יראה ובל ימצא.

פעולת המכירה היא אמיתית כך למרות שהחמץ ממשיך להיות בארונות בבית, אבל הוא כבר לא בבעלות יהודי אלא בבעלות הגוי.

בית חב"ד מאפשר לבצע את פעולת המכירה לגוי באמצעות האתר אונליין מצורף קישור לאתר חג הפסח של חב"ד- מכירת חמץ.

משמעות מילוי טופס המכירה
בעת מכירת החמץ ממנים את הרב להיות מורשה לבצע את המכירה מול הגוי המנהג המקורי לגשת לרב לחתום על שטר הרשאה, לבצע מעשה קניין על ידי הגבהת חפץ ובכך מתבצע המינוי.

חשוב לציין שעניין הקניין הוא לא חובה כי מעיקר הדין מינוי שליח בדיבור בעלמא סגי. כמו כן כיום רבים וטובים מבצעים את המכירה באמצעות באינטרנט.

תהליך המכירה
הרב מוכר לגוי את החמץ של כל היהודים בתמורה מקבל דמי קדימה +התחייבות לשלם את שאר הכסף בהמשך.

הבעייתיות במכירת חמץ הרגילה
לפי חלק מהשיטות בהלכה במקום והרוכש לא שלם את הכסף ולא בטוח שיהיה לו איך לשלם מה שמכונה בלשון ההלכה שהמוכר עייל ונפיק אזוזי יש לפקפק על המכירה, ברור הדבר שגוי שרוכש חמץ של יהודים רבים מדובר בסכום משמעותי שלא בטוח שיהיה לו איך לשלם, וחוששים אולי אין ערך למכירה.

כדי לפתור את הבעיה הזו, תיקן אדמו"ר הזקן מייסד חסידות חב"ד שיהיה ערב קבלן וכעת נבאר את המשמעות:

ערב קבלן
בניגוד לערב רגיל אשר הוא ערב במצב ולבעל החוב אין כסף לשלם, ערב קבלן נכנס להיות במקומו של בעל החוב.

לענייננו הגוי שנותן ערבות למוכרים הוא מבחינתו אין לו יותר חוב כי נכון אמנם שטרם שולם סכום המכירה אבל על ידי הערבות נחשב ששילם את כל הכסף.

ההקפדה על מכירת חמץ בערב קבלן בקרב חסידי חב"ד
בחב"ד מאד מקפידים על עניין המכירה שיהיה בערב קבלן דווקא ניתן לבצע מכירת חמץ באמצעות בתי חב"ד ברחבי הארץ או אונליין באינטרנט.