אתמול נערך הכנס השנתי החמישי לטיפול בפסולת ע"ש דני שטנברג במרכז לחינוך סביבתי בחירייה. הכנס עסק בהשפעות הטיפול בפסולת על משבר האקלים, והוצג בו כלי חדש – מדד הדירוג האקלימי לניהול פסולת מופחת פליטות גזי חממה.

המדד של אתר חירייה הוא מעין מחשבון שאליו מוזנת כמות הפסולת שנקלטה במקום לכל תקופה מוגדרת, וכמויות התוצרים ששונעו מהאתר לטיפולים המשלימים השונים במתקני הקצה למִחזור. בהתאם, ניתן לכמת את השפעת הפעולות שנעשו באתר על חיסכון בפליטת גזי חממה, לעומת תרחיש שבו כל הפסולת הייתה מועברת להטמנה ישירה.   

המדד מראה כי מיון והשבה לאנרגיה של פסולת הם מהפעולות הקריטיות שניתן לבצע כדי להפחית באופן משמעותי פליטות גזי חממה, שכן טיפול נכון בפסולת הוא אחת משלוש הדרכים המרכזיות לצמצום פליטות גזי החממה. המדד מוכיח כי טונה אחת של פסולת מעורבת הממוינת במפעל הפרדת הפסולת בחירייה מפחיתה ביותר מ־50% את פליטות גזי החממה, לעומת טונה אחת של פסולת מעורבת המועברת כולה להטמנה ישירה באדמה – ללא הפרדה למחזור ולייצור אנרגיה.

השרה להגנת הסביבה תמר זנדברג (מרצ) אמרה בכנס: "משרדי מקדם בימים אלה תקנות שעתידות להסדיר את הטיפול בחומר אורגני ואת השימושים המותרים בחומר האורגני המיוצב".