בחודש האחרון שוחררו 26 צבי ים חזרה אל הים, לאחר שטופלו במרכז ההצלה הארצי לצבי ים של רשות הטבע והגנים. זהו רק חלק קטן מהעשייה ומהמאמצים שמשקיעים אנשי המרכז למען שמירה ואישוש אוכלוסיית צבי הים בישראל - מין המצוי בסכנת הכחדה.

כדי לסייע לעובדי רשות הטבע והגנים ולמתנדבים גייסה הקרן לשמירת הטבע והמורשת בישראל תרומה של כ־250 אלף שקל. זו סייעה ברכישת ציוד רפואי ובשיפור התשתית הנדרשת למרכז ההצלה, כגון בריכות מים לצבים ומערכות מים וחום.

מרכז ההצלה מאפשר לטפל בצבי ים פגועים, לשקמם ולהשיבם לטבע, מטפח את גרעין הרבייה ומשמש כממשק איתור וטיפול בקינים בעונת הרבייה. מהקמתו טופלו במרכז יותר מ־700 פרטים, וכ־70% מתוכם שוחררו בחזרה אל הים הפתוח.

עוזי ברזילי, מנכ"ל הקרן לשמירת הטבע והמורשת בישראל, אמר: "במדינה שלנו תמיד יהיה דבר דחוף יותר שצריך לטפל בו אבל דווקא כאן, חשוב לזכור שהטבע צריך לא פחות יחס, רגישות ותקציב.  אנו צריכים להיות עבור בעלי החיים בלי הקול. האחריות היא עלינו".