שרת החינוך, ד"ר יפעת שאשא ביטון חתמה היום (שלישי) על אישור רפורמת הבגרויות החדשה המתמקדת במקצועות המח"ר (מורשת חברה ורוח): היסטוריה, ספרות, תנ"ך ואזרחות. הרפורמה באה כתוצאה מעבודה משותפת שגובשה בהתייעצות עם מגוון רחב של גורמים, בהם: מנהלים, מורים, מפקחים, ארגון המורים, מנהלי מחלקות חינוך, הנהגת ההורים, אנשי אקדמיה, אנשי חינוך ונציגי האוצר. 

במשרד החינוך סוברים כי הרפורמה תחזק את מקצועות הרוח והחברה, ותהיה בלב הדיון והעשייה החינוכית בשנים הקרובות. היא תעדכן את שיטות ההוראה, הלמידה וההערכה הנהוגים במערכת החינוך מזה שנים רבות. היא תאפשר לבוגרים לבסס את מיומנויות השפה, ולהביא לידי ביטוי בכתב ובעל פה מיומנויות אקדמיות שהם רכשו, הכוללות בין היתר: יכולת לשאול שאלות, איסוף ומיזוג מידע, הצגה בכתב ובעל פה, יכולת ניתוח ועבודה בצוות. 

התכנית תחל לפעול משנת הלימודים הבאה (תשפ״ג) בקרב תלמידי כיתות י'. תלמידי כיתות י"א וי"ב של שנת תשפ״ג וכן תלמידי כיתות י"ב של תשפ״ד, ימשיכו במתכונת הנוכחית של הבגרויות. 

שלב קורסי היסוד

התכנית החדשה תורכב משלב קורסי יסוד אשר יחל בשנת הלימודים הבאה (תשפ"ג) בכיתות י' והוא ימשיך גם בשנת הלימודים שלאחריה (תשפ"ד), עם עלייתם של התלמידים לכיתה י"א. כל מורה ממקצועות המח"ר - היסטוריה, ספרות, תנ"ך ואזרחות ייבחר לעצמו את אחד מדרכי ההוראה והלמידה שיועמדו לרשותו במסגרת שלושה נתיבים חדשים: 

נתיב 1: למידה מתחדשת  
 
ההוראה, הלמידה והערכה בנתיב זה תתבצענה במגוון דרכים, בהן: לימוד באמצעות סרטונים, משימות מקוונות ומשימות חקר כיתתיות, למידה עצמית, שיתופית, למידה חוץ כיתתית ולמידה מקוונת, לצד למידה פרונטלית. נוסף לזאת, לרשות המורים יעמוד אוסף רחב של מטלות הערכה שתהיינה בהלימה למיומנויות שעל התלמידים לרכוש. 

נתיב 2: למידה מבוססת דיגיטל 

ההוראה והלמידה תתבצענה באמצעות קורסים דיגיטליים שפותחו על ידי משרד החינוך, כאשר המורה מלווה באופן צמוד את תהליך הלמידה.

נתיב 3 : מורים מובילי פיתוח 

ההוראה והלמידה ישענו על חומרים שיפתח המורה, בכלים אשר רכש במסגרת הפיתוח המקצועי. כל מורי המח״ר יעברו במהלך השלוש שנים הקרובות תהליכי הכשרה בהתאם למבנה התוכנית החדשה ודרכי ההוראה. 

כל אחד מקורסי היסוד בארבעה תחומי הדעת יהיה שווה ערך ל- 1.5 יחידות לימוד. בנוסף, חצי יחידה נוספת בכל אחד מהמקצועות תוקדש לעבודה המסכמת שהיקפה יעמוד על 2 יחידות לימוד.

שלב הלמידה המתקדמת 

התלמידים יחלו לעבוד על העבודה המסכמת הרב תחומית החל משנת הלימודים תשפ"ד (אמצע-סוף כיתה י"א). העבודה תורכב מארבעה חלקים נפרדים: היסטוריה, ספרות, אזרחות ותנ"ך (בהתאמה לזרמי החינוך - ממלכתי, ממלכתי דתי, ממלכתי ערבי ודרוזי). היקף העבודה המסכמת יהיה שתי יחידות לימוד. 

במסגרת העבודה התלמידים יעבדו בקבוצה של שניים עד שלושה שותפים, אשר יוכלו לחקור מתוך שורה רחבה של נושאים באמצעות ארבעה תחומי הדעת: ספרות, היסטוריה, תנ"ך ואזרחות. כך למשל, הם יוכלו לחקור את נושא המנהיגות. 

השאלה של נושא העבודה תבחן בכל אחד מארבעה תחומי הדעת, כאשר היא תדרוש מהתלמידים להתייחס לטקסטים תוך שימוש בשורה של מיומנויות, בהם: אוריינות שפתית, חשיבה ביקורתית, חשיבה יצירתית, אוריינות דיגיטלית, אוריינות מידע, מסוגלות עצמית, מעורבות קבוצתית ויכולת פרזנטציה.  

העבודה תלווה על ידי כל ארבעת המורים של תחומי הדעת, כאשר כל מורה ילווה את פרק תחום הדעת שלו. את תהליך העבודה של כל ארבעת המורים יתכלל מורה שיוגדר "מוביל מחר". כל תלמיד, בנפרד, יכתוב פרק מסכם לעבודה, המביע את עמדתו לאור המקורות שמהם למד. 
.
בתי ספר שיהיו מעוניינים במודל אחר של עבודה מסכמת, יעמדו לרשותם עוד שני מודלים של עבודה מסכמת בין תחומית. הבחירה תעשה באמצעות ליווי והדרכה. 

יפעת שאשא ביטון (צילום: מפלגת תקווה חדשה)יפעת שאשא ביטון (צילום: מפלגת תקווה חדשה)


חלוקת התחומים בהם תכתב העבודה בכל אחד מהמגזרים: 

-ממלכתי

 • ספרות
 • היסטוריה
 • תנ"ך 
 • אזרחות

-ממלכתי דתי 

 • היסטוריה  
 • אזרחות 
 • תנ"ך
 • תושב"ע 

-חרדי 

 • פרק היסטוריה 
 • פרק ספרות 
 • פרק אזרחות
 • יהדות או תנ"ך-ערבי דרוזי 

 • היסטוריה  
 • אזרחות 
 • שפה וספרות ערבית
 • שפה עברית 


הערכה ומדידה פנימית וחיצונית

כדי להבטיח את איכות הערכה, המשרד יבצע הערכה מדגמית על בדיקת המטלות בקורסי היסוד, ויעריך במתכונת חיצונית את העבודה המסכמת. מדידה זו תשמור על תיקוף ואיכות תעודת הבגרות.  

הערכה ובקרה על קורסי היסוד  

הערכת המטלות בקורסי היסוד תתבצע על ידי בית הספר בלבד, כאשר המשרד יבצע בקרה מדגמית על הערכה זו.

ההערכה של בית הספר תורכב משש משימות שתתבססנה על דגמים חדשניים, אשר חוברו על  ידי כל אחד מהמפקחים הארציים מכל אחד מ- 4 תחומי הדעת ועם המומחים של ראמ"ה. הן תכלולנה, בין היתר, משימות עצמיות, שיתופיות, אירועי היבחנות והצגה בעל פה. מתוך כלל משימות הערכה (כ- 6), המורה ייבחר 3 משימות לבקרה החיצונית, שעליהן המשרד יעשה את הבקרה. 

המשימות ייצרו סטנדרטיזציה וסרגל הערכה אחיד בין כלל בתי הספר. מדובר במהלך ראשוני וחדשני שמהווה חלק משמעותי וחשוב מהשינוי החדש. הציון הסופי בקורסי היסוד בכל אחד מתחומי הדעת ייקבע על ידי בית הספר.

 
הערכת העבודה המסכמת 

העבודה המסכמת תוערך על ידי בוחן חיצוני, כאשר הציון של עבודה זו יורכב מציון בית ספרי (50%) ומציון הערכה החיצוני (50%). ציון הערכה החיצוני יורכב מהערכת העבודה הכתובה ומהערכת פרזנטציה בעל פה על העבודה. 

בתום כתיבת העבודה המסכמת הרב תחומית ובדיקה על ידי צוות המורים של מקצועות המח"ר בבית הספר, היא תועבר ל הערכה חיצונית של המשרד. הערכה תתבצע כפי שהיא נעשית כיום במסגרת עבודות גמר בהיקף של 5 יחידות לימוד. 

הערכה החיצונית תכלול גם בחינה חיצונית בעל פה על ידי בוחן חיצוני. הערכה זו תעשה אך ורק בתום הגשת העבודה המסכמת הרב תחומית.