פרויקט ''שיחות בהר הבית'' מיועד להנגיש לכלל עם ישראל ולעולם כולו את מרכזיות המקום מאז ומקדם, בהיסטוריה, בארכיאולוגיה, בתרבות ובדת. בסדרת שיחות זו, יועלו שיחות שונות עם מִגוָן דמויות בחברה הישראלית, בנושא הר הבית על חלקיו הרבים.

פרק 86: תודעת הר הבית

הר הבית, ההר השנוי במחלוקת - האם יכול זה להיות אחרת?

הפרק שוחחתי בנושא זה עם הפילוסוף הביטחוני ד"ר אורי מילשטיין שפיתח את ''תורת השרידות'' בעזרת חקר מלחמות ישראל. לאחרונה הוא פרסם באתר האינטלקטואלי ג'וקופוסט, מאמר מכונן: "תודעת הר הבית". ועל כך שוחחנו. 

לפי ד"ר מילשטיין, את הקיום הפיזי של התודעה חשף לפני ארבעת אלפים שנה אברהם אבינו באינטואיציה גאונית שניתן לכנותה: תקשורת ישירה עם התודעה הגבוהה. זאת הסיבה שהתודעה העליונה (אלוהים) הורתה לו לעקור מאוּר כשׂדים, לעלות לארץ כנען ולהקריב את בנו יחידו על הר המוריה, הוא הר הבית. זה היה המבחן הגדול על קיום תקשורת-אמת בין תודעת אברהם אבינו לתודעה העליונה. לכן גם עם ישראל בנה שם את שני בתי המקדש; לכן התחנך שם אבי הנצרות ישו ולכן  שם קיבל הנביא מוחמד את מצוות התפילה על פי האסלאם.

בתורת השרידות, טוען ד"ר מילשטיין, בכל דבר שנמצא מצויה תודעה לנטרל איומים על מנת לשרוד. הפילוסופיה הזאת מכונה "פאנפסיכיזם". מכאן שתודעה קיימת בעולם מחוץ למוח האנושי, כפי שטענו הפילוסוף היהודי ברוך שפינוזה, המתמטיקאי האנגלי אלפרד וייטהד, בעל פרס נובּל לפיזיקה בשנת 2020 פרופ' רוג'ר פנרוז  והפרופ' האיטלקי למדעי הקוגניציה ג'וליו טוניוני, במאמר מדעי משנת 2004.

מכאן מעלה ד"ר מילשטיין השערה כי על הר הבית יש ריכוז גבוה של ''תודעת-על'' ולכן היהודים המוסלמים והנוצרים מתאמצים עד היום לנכס אותו לעצם ולכן נלחמים זה בזה לבעלות עליו. אך על פי נבואת ישעיהו התודעה הזאת היא היא שתביא שלום בין בני האדם בין העמים וגם בין היהודים בישראל לפלסטינים "כי מציון תצא תורה". לפי ד"ר מילשטיין, תורת השלום תצא כשכל בני האדם לא רק שיאמינו אלא גם יבינו את מה שהבין אברהם אבינו לפני ארבעת אלפים שנה. ואסיים בביטוי השגור בפינו מזה 2000 שנה, ''ובא לציון גואל''!

חג עצמאות שמח.