הממשלה אמורה לאשר היום (ראשון) סיוע בהיקף של מיליארד שקל לעסקים שנפגעו במהלך גל האומיקרון.

בהצעה שתוצג היום לשרים נכתב: "במהלך ינואר־פברואר 2022 חלה התפשטות של זן האומיקרון. כתוצאה מכך נפגעה למשך תקופה ממושכת הפעילות הכלכלית הסדירה של חלק מהעסקים. לנוכח זאת מוצע לקבוע מענק סיוע לבעלי עסקים שירדו במחזור עסקאותיהם בשל ההשלכות הכלכליות של זן האומיקרון".

על פי הצעתו שר האוצר אביגדור ליברמן, עסקים ששיעור הירידה במחזור עסקאותיהם הוא 35%־40, יפוצו בסכום השווה למכפלה של 0.1 במקדם מענק הסיוע ובמחזור העסקאות בתקופת הבסיס; עסקים ששיעור הירידה במחזור עסקאותיהם 40%־60 יפוצו בסכום השווה למכפלה של 0.2; עסקים ששיעור הירידה במחזור עסקאותיהם 60%־80 יפוצו בסכום השווה למכפלה של 0.35; ואילו עסקים שנפגעו ביותר מ־80% בהיקף המחזור יפוצו בסכום השווה למכפלה של 0.5.