משפטו של יו"ר האופוזיציה בנימין נתניהו התחדש היום (שני) בבית המשפט המחוזי בירושלים. עם פתיחת החקירה הנגדית של עד המדינה שלמה פילבר על ידי פרקליטו של נתניהו, עו"ד בעז בן צור, צפוי להגיע מחר לאולם המשפט נתניהו בכבודו ובעצמו.

13:10: עו"ד חן: "הצעה של הוט, שכותבת לך הגברת פליישר שמזכירה ששלחה במייל את המתווה, והנה המייל, מה נכון לדעתם לעשות?", שאל את פילבר, שהשיב: "זה די דומה, כדי לקבל את התמונה הכללית, ששלחתי את מסמך המדיניות לבזק וסטלה, הדינמיקה דומה, פונה למפוקחים, שומע עמדתם, כי רוצה להגיע לשר, הסכמה של כל הצדדים".

עו"ד חן: "מזכיר איך העזת לשמוע מבזק מענים, מכתבים, עכשיו רואים תמונת ראי מול הוט, סמנכ"לית רגולציה מציעה לך איך להוציא לפועל". פילבר משיב: "למיטב זכרוני נגע לאורך הזמן שהתבקשו". עו"ד חן: "הנה המפוקח בסמס עם מנכ"ל המשרד מציע הצעות, לא רק למענים, אלא גם לאיך יתבצע המתווה, מבחינה פרוצדורלית, טכנית". פילבר: "היה חלק מהדיאלוג כדי לגבש דיאלוג מוסכם".

עו"ד חן ממשיך בחקירתו: "בחודשים יוני ויולי - סוגיה חדשה צצה, שגם עליה בית המשפט לא שמע, שגרמה לעיכוב הנושא של ההדדיות, זוכר?". פילבר: שב"כ? חן: "יפה. סוגיות ביטחוניות". פילבר: "בזק צריכה אישור, בעלים, תשתיות, מאותה סיבה בדיוק השב"כ רצה איזה פיקוח ושליטה על השתתיות של בזק שכ"א יוכל להקים".

12:55: פילבר: "אם להיות עם הגב אל הקיר, פרקו אותו מהנשק שלי, עשו לי ביי פס, האוצר, חקיקה, כניסה לקנים, אחרי שעברה, קרבות אדירים, עדיין היתה הבנה, למרות שהייתי עם הגב אל הקיר, פתחו את התשתיות של בזק עבורם בלי התחייבות להשקעות". עו"ד חן: במכתב מ-20 לדצמבר 2016...", פילבר: "אחד הגופים שעתרו נגדנו", עו"ד חן: "מלינה על הדיל עם הוט, אתה משיב לה, ככל שהוט לא תעמוד בתהחייבויותיה, אתה תבוטל הדחיה חובת הפריסה", פילבר: "זה מה שנשאר לי", חן: "התהליך מול הוט מואץ יותר מבזק" פילבר מאשר.

10:50: פילבר לשופט: "לא היה שום הבדל בין הטיפול בהוט והטיפול בבזק". עו״ד חן: "המשפט הזה עוסק בהתנהלות שלך מול בזק, העניין מול הוט נשאר על רצפת חדר העריכה". פילבר: "ניסיתי להציג לחוקרים. אבל הם התעלמו".

10:30: עו"ד חן המייצג את בני הזוג אלוביץ, החל לחקור את פילבר על "פגישת התאנים והיין" שהייתה בביתם של בני הזוג אלוביץ' בספטמבר 2015, אותה פגישה בה קיבל לכאורה הסכמה למתווה שבו בזק תשקיע בפרישת הסיבים: "הוספת בעדות לגבי הדקות שקדמו לפגישה. שפגשת את איריס אלוביץ' בכניסה, היא לא השתתפה". פילבר: "קיבלה את פניי".

עו"ד חן: "בעדות הראשית, טענתה שהוחלפו בינך לבין איריס אלוביץ' דברים. בכל המופעים שבהם אתה מתאר את הפגישה לפני לא הזכרת את איריס. לא ידעת להעיד על זה". עו"ד חן מפנה לחקירות במשטרה לתמוך בדבריו. עו"ד חן המשיך להראות סתירות בזמנים כביכול על מנת לקעקע את אמינות עדותו של פילבר: "החקירה ברשות לניירות ערך, הסמול טוק בניכם לא הוזכרה בכלל. ראינו כבר דוגמאות להבניית הזכרון. היועץ הכלכלי למועצת הלווין, חשבת שזה שלך אבל הסתבר שזה היה לפני וגם שמילה, הוא עמד בראש הוועדה".

באותה העת התובעת עו"ד תירוש התנגדה: "חברי מציד כדוגמא להבניית זיכרון. לדעתי אמר בעדותו הראשית, לא במשטרה. להציג את זה כדבר שנאמר לו כדוגמא להבניית זיכרון זו אמירה לא נכונה". עו"ד חן משיב: "ההתנגדות לא במקומה. הראינו את הגרסה ברשות לניירות ערך. המסקנה שלי היא הבניית זיכרון. ריעננו את זכרונו מה עשה בנושא היועץ הכלכלי, ואילו בנתונים שהצגתי כאן באריכות מסתבר שהכל קרה לפני הפגישה עם נתניהו. זה לא הוצג לו, לא בחקירה שלו ולא בעדות הראשית". 

עו"ד חן המשיך לחקור את פילבר: "נשמע מה אתה זוכר, בעיקר מה אתה לא זוכר לעומת מה החוקרים אומרים בוידאו. בוידאו מהחקירה פילבר אמר לשאלת החוקר: "הייתה שיחה של כעשר דקות עם שניהם. שיחה חברתית. אני בקשר עם שרה (נתניהו) הרבה. לא משהו ספציפי, לא משהו אופרטיבי. היא אמרה משהו, לא זוכר, צריך להזכר במילים". עו"ד חן: "ראינו שאתה לא זוכר. אתה מבקש להיזכר, תופס את ראשך ופה החוקרת לא מסתפקת באמירות של משהו כוללני, למרות שאתה חוזר שזה היה משהו אמורי שאתה לא זוכר. אבל לוחצים עליך. הם רוצים יותר נכון?" פילבר מאשר.

בנימין נתניהו באולם הדיונים (צילום: יונתן זינדל פלאש 90)בנימין נתניהו באולם הדיונים (צילום: יונתן זינדל פלאש 90)

החקירה הנגדית של פילבר, מי שהיה מנכ"ל משרד התקשורת, מתנהלת כבר כמה שבועות על ידי עו"ד ז'ק חן, סנגורו של הנאשם שאול אלוביץ', שהיה בעל השליטה בבזק ובאתר האינטרנט וואלה!. בין היתר פילבר סיפר על חקירותיו במשטרה, על תפיסת עולמו ועל האופן שבו תפקד כמנכ"ל המשרד. פילבר מצא את עצמו נקרע בין מי שהיה הבוס שלו במשרד התקשורת ומושא הערצתו בנימין נתניהו לבין מחויבותו להסכם עד המדינה שעליו הוא חתום והסכנה שיועמד לדין אם יפר אותו. 

פילבר סיפר בבית המשפט: "בחקירה מנסים לקחת אותך לכיוון שנפגשת עם בזק באופן חריג. ענית שאתה נפגש עם כולם. כלומר, הם מנסים לייצר חריגות ואתה מסביר שמה שהם רואים לא חריג, שהדינמיקה מתרחשת עם כולם. החוקר נכנס והציע לי להביא את הראשים של נתניהו ואלוביץ'. הוא הציע את זה בלי לומר את המילים האלה". 

מנגד טוענים בפרקליטות כי פילבר מאמץ ברצון את גרסאות ההגנה. כאמור, מתן עדות מנוגדת לזו שנתן פילבר בחקירותיו במשטרה, המפלילות את נתניהו ואלוביץ', עלול לסבך אותו ולהביאו להעמדתו לדין, זאת בעוד נתניהו עצמו עסוק במהלכים פוליטיים ובמאמץ להפלת הממשלה הנוכחית.