הצעת החוק לתיקון חוק השקיות של ח"כ מיכל רוזין (מרצ) מגיעה היום לוועדת השרים לענייני חקיקה - וצפויה לעבור לכנסת בתמיכת הממשלה.
ח"כ רוזין העלתה את הצעת החוק המתקנת את חוק השקיות במספר סעיפים מרכזיים: הראשון, שינוי הגדרת השקית החד־פעמית - משקית שעובייה 20 מיקרון לשקית שעובייה 50 מיקרון, משום שכיום אנו עדים לתופעה מדאיגה של שימוש בשקיות עבות על מנת לחמוק מהחוק.

שנית, הצעת החוק מבקשת לאסור את השימוש בשקיות בעלות ידיות בקניית פירות וירקות, וכן להציג חובה להציב מודעה ליד הקופה בדבר גביית התשלום, דרישה להסכמת הלקוח בעניין מספר השקיות בעסקת מכר מרחוק, כמו גם חובה לציין את גביית התשלום בחשבונית.

שלישית, התיקון לחוק מבקש לשנות את השימוש בכספי ההיטל מהחוק, לא רק לניקיון החופים כפי שקיים בחוק הנוכחי אלא להרחיב את השימוש בכספים הללו לניקוי פסולת ושקיות בכלל רחבי הארץ, לרבות בשטחים פתוחים ובשטחים עירוניים. בנוסף, בהצעת החוק מוצע שהקמעונאים הגדולים לא רק ידווחו כמה שקיות הם מכרו, אלא גם כמה שקיות הם רכשו - כדי להעריך את הנתונים על מכירת השקיות.

לדברי מציעת החוק ח"כ רוזין: "חוק השקיות, שאותו העליתי עוד בכנסת ה־19 כהצעת חוק פרטית, שינה באופן דרמטי את צריכת השקיות החד־פעמיות בישראל. כבר בשנה הראשונה לכניסת החוק לתוקף, נצפתה הפחתה בכ־80% בצריכת השקיות בקמעונאים הגדולים, כ־378 מיליון שקיות נשיאה חד־פעמיות.

מדובר בשיעור הפחתה של 55% בקירוב בכלל המשק, אך עדיין יש להמשיך ולצמצם את צריכת השקיות הגורמות לנזק רב לסביבה. הצעת החוק שהגשתי לוועדת שרים לענייני חקיקה אמורה לסתום את החורים שנותרו פתוחים מחוק השקיות ולהגביר את צמצום צריכת השקיות החד־פעמיות".לאחר ההסכמה בממשלה יהיה צורך להעביר את החקיקה גם בכנסת.