מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.8% במהלך חודש אפריל, כך פורסם היום (ראשון). על פי הנתונים שפורסמו, במהלך השנה החולפת (אפריל 2021-אפריל 2022) המדד עלה ב-4%.

עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי ירקות טריים שעלו ב-5.5%, הלבשה שעלה ב-2.8%, תחבורה שעלה ב-2.3% ותרבות ובידור שעלה ב-1.5%. ירידות מחירים בולטות נרשמו בסעיף תקשורת שירד ב-1.2%.

כמו כן, מהנתונים שפורסמו עלה כי המחיר הממוצע הכלל ארצי של שכר דירה עמד ברבעון הראשון של שנת 2022 על 4153.6 שקלים. ברבעון הקודם עמד המחיר הממוצע על 4112.6 שקלים.

מדד מחירי תשומות הבנייה למגורים עלה ב-1.0% בחודש אפריל 2022. בשנים עשר החודשים האחרונים (אפריל 2022 - אפריל 2021) עלה מדד מחירי תשומות הבנייה למגורים ב-6.8%. עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיף "חומרים ומוצרים - סך כולל" שעלו ב-2.0%. יש לציין כי בסעיף זה התייקרו במיוחד מוצרים מוגמרים מאלומיניום ופלסטיק שעלו ב-12.3%, איטום שעלה ב-11.1% וברזל לבניה שעלה ב-4.1%.