חדשות טובות: בפעם השנייה השנה, מועצת רשות המים הכריזה היום (רביעי) כי תעריפי המים למשקי הבית צפויים לרדת בחודש יולי הקרוב. בהודעה נמסר כי התעריף יוזל בשיעור של 0.32% ביחס לתעריפי חודש ינואר האחרון. מדובר בהפחתה מצטברת של כ-2% מתחילת השנה בעלויות המים והביוב של צרכני הבית ותעשייה.

בתוך כך, התעריף לכמות מוכרת יעמוד מעתה על 7.490 שקלים למ"ק, במקום 7.514, ואילו התעריף לכל כמות נוספת, יעמוד על 13.445 שקלים לעומת 13.488 שקלים. הפחתה זו צפויה למרות הגידול בעלויות משק המים הנובעות מהשקעות תשתית גדולות של תאגידי המים והביוב, עדכון עלויות מט"שים, הצמדת העלויות לסל המדדים ותשלומים נוספים הכרוכים מהמשך הערכות לקליטת מי הים המותפלים.

גיורא שחם, מנהל רשות המים ויו"ר מועצת רשות המים מסר: "משק המים בישראל נמצא בעיצומו של מהלך ארוך טווח שמטרתו להבטיח אספקת מים סדירה לכל תושביה יחד עם שמירה ברת קיימה על מקורות המים הטבעיים ואספקת מים לטבע. בנוסף ממשיכה ישראל להוביל בעולם בתחום השבת קולחים ובכך מאפשרת יצירת מקור מים יציב וזול יחסית לפיתוח והרחבת החקלאות בסביבה חצי מדברית בה אנו חיים".

"תכנון מקצועי מבוקר ארוך טווח ואסדרה תעריפית קפדנית ונטולת פניות מאפשרים למצות באופן יעיל את תשתיות המים, הביוב וההשבה ובכך לאפשר את הוזלת תעריף המים, גם בסביבה כלכלית עולמית של התייקרויות תלולות בעלויות חומרי גלם ושל תשומות ייצור אחרות. ולראייה - תעריפי המים ירדו במצטבר מתחילת השנה בכ- 2%", הוסיף.