כ- 215 תלונות רשמיות על הטרדות מיניות במוסדות להשכלה גבוהה הוגשו בשנת 2021, כך עולה היום (חמישי) מדו"ח שהגישו מוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל לכנסת, לקראת הדיון בוועדה לקידום מעמד האישה שיתקיים ביום שלישי הבא. 

 עוד עלה כי בכלל המוסדות שדיווחו היו 298 פניות לאחראיות בנושא, חלקן היו שמועות, פניות ותלונות אנונימיות.  מדובר במספר נמוך יחסית ביחס למספר המוסדות (מתוכם כאמור להלן יש חלק גדול שדיווח שלא היו אצלם תלונות או פניות כלל) וביחס למספר הרב של הסטודנטים שלומדים במוסדות אלה.

כמו כן, ישנם כ-93 מוסדות בהם אין תלונות, פניות או שמועות על הטרדה מינית כלל, זאת על אף שבחלק גדול ממוסדות אלו לומדים אלפי סטודנטים, בנוסף יש עוד כ-14 מוסדות בהם יש תלונה או פנייה אחת בלבד. בעקבות כך, יו"ר הוועדה, ח"כ תומא-סלימאן, המליצה לבחון את פעילות המוסדות האלו בתחום, שכן היעדר תלונות ופניות לחלוטין יכול להעיד על בעיה בנגישות האחראית או במודעות לנושא ולדרך ההתמודדות עם הטרדה מינית. 

מניתוח נתוני המוסדות לגבי סוגיית חובת מינוי האחראיות עולה כי מרבית המוסדות מקיימים את החובה למנות אחראית וכן את החובה למנות לפחות שתי אחראיות כאשר יש במוסד מעל 2000 תלמידים. יחד עם זאת, העירה עו"ד ענת מימון היועצת המשפטית לוועדה "כי יש מקום לשנות את היחס המוצע לגבי מספר האחראים למוסד, כדי למנוע מצב בעייתי בו במוסדות עם אלפי סטודנטים ימונו רק שני אחראיים, כפי שנדרש בתקנות". 

בוועדה ציינו כי לפי הוראות התקנות, כדי לאפשר גישה נוחה לאחראי, בהתחשב במספר המקומות ופיזורם הגאוגרפי ויש למנות יותר מאחראי אחד. "במרבית הדיווחים שהועברו לוועדה אין התייחסות לפיזור הגאוגרפי של המוסד ולפיכך קיים קושי לדעת האם דרישה זו מתקיימת. מוצע להוסיף לפורמט הדיווח נתון בדבר מספר הקמפוסים של כל מוסד ומיקומם הגאוגרפי וכן המיקום בו נמצאת האחראית, ונתונים בדבר מינוי אחראיות בהתאם לנתונים אלו", הדגישה עו"ד מימון. 

מסיכום הנתונים לקראת הדיון הקרוב מסתבר כי הרוב המכריע של התלונות טופל בתוך מספר בודד של שבועות מיום שהוגשו. מדובר בפרק זמן סביר שעומד בקנה אחד עם דרישת התקנות שבירור התלונה ייעשה "ביעילות וללא דיחוי". יש מספר בודד של תלונות שהבירור שלהם לקח מספר חודשים. 

 בכ-45 מוסדות מתוך המוסדות שדיווחו לוועדה אחת האחראיות או יותר לא עברו השתלמות בהיקף הקבוע בתקנות (18 שעות לפחות), או לא פרטו בדו"ח כמה שעות השתלמות עברו האחראיות. בוועדה ניתחו את דיווחי פעולות הדרכה לסגל ולסטודנטים ומהם ניתן לראות כי במרבית המוסדות המדווחים ננקטו אמצעים שונים של הדרכה והסברה. 

כמו כן, ישנם מספר דיווחים בהם מרצים ואנשי סגל קיבלו הצעות לקשר מסטודנטים ולכן הומלץ לבחון ייזום הכשרות והסברה גם בכל הנוגע של פניות והצעות לקשר מצד סטודנטים לסגל אקדמי. עוד הוסבר כי כדאי לבחון התייחסות של המוסדות למקרים של הטרדות שמתרחשות מחוץ לכותלי המוסד הלימודי ומה מקומו של המוסד בטיפול במקרים מסוג זה.