פרויקט ''שיחות בהר הבית'' מיועד להנגיש לכלל עם ישראל ולעולם כולו את מרכזיות המקום מאז ומקדם, בהיסטוריה, בארכיאולוגיה, בתרבות ובדת. בסדרת שיחות זו, יועלו שיחות שונות עם מִגוָן דמויות בחברה הישראלית, בנושא הר הבית על חלקיו הרבים.

פרק 88: הר הבית בידינו?

רגע לפני יום ירושלים, נפגשתי עם האלוף בצה''ל גרשון הכהן לשיחה מרוכזת, בנושא הכי חם בארץ היום: האם הר הבית בידינו? ולעוד כמה זמן? השיחה הייתה קשה להכלה, היום 55 שנה לאחר שחרור ירושלים ובליבה הר הבית, אנחנו בתור עם ישראל ששרד הרבה פרעות ושואות בגולה עדין לא ברור לנו מה אנחנו עושים פה בארץ ולאן פנינו מועדות.

איבדנו את עמוד השדרה שלנו, אנחנו מאבדים חלק אחר חלק מגוף אומתנו מבלי לשים לב. מזקיפות קומה וצדקת הדרך פה בחבל ארץ זה שהוא  ארץ ישראל הפכנו מתנצלים, מתכופפים וכמלים מול אויב חובבני.

העולם המערבי ''הנאור לכאורה'' מפורר אותנו מבפנים, גורם לנו לחשוב שבגדים, חו"ל ואופנה, זהו מהות קיומנו, יוצר נתקים בתודעת העם מכור מחצבתו. בתקווה שאם לא הצליח לחסל אותנו שם אז ישנה כיוון ויגיע לכאן.