בפסק דין תקדימי שניתן היום (ראשון) על ידי בית הדין הארצי לעבודה, בראשות סגן הנשיאה, השופט אילן איטח, התקבל ערעורה של חברת סקובר, השייכת ל"תן ביס", בשאלת מעמדה כארגון יציג של עובדי החברה, ונדחה ערעור שכנגד שהגישה ההסתדרות. בית הדין הארצי הפך את החלטת בית הדין האזורי וקבע שלהסתדרות אין מעמד בחברה בשל שיטת צירוף העובדים דרך הטלפון – שיטה פסולה בעיני בית הדין הארצי.

בית הדין הארצי סקר בהרחבה את שיטת צירוף שליחי תן ביס כחברים בהסתדרות, שעליה התבססה הודעת היציגות, ומתח עליה בקורת קשה. נפסק, כי שיטת גיוס טלפונית אינה פסולה כשלעצמה, אלא שהדרך בה יישמה אותה ההסתדרות היא פגומה. טופס החברות, הכולל התחייבויות של העובד לקיים את חוקת ההסתדרות ואף לבטל חברות בארגון עובדים אחר – הוא בגדר חוזה, ולכן העובד צריך להביע הסכמה מודעת להתקשר בו.

הוכח, כי בשיטה הטלפונית שלפיה התנהלה ההסתדרות בתן ביס, העובד קיבל שיחה טלפון מטעם ההסתדרות, שהציע לו להיות חבר אצלה, והטלפן הוא שבחר אילו חלקים מהטופס להקריא לעובד. בין היתר, הושמטו מהגיוס הטלפוני החלקים המהותיים של החברות, וחמור מכך - הוספו על ידי הטלפן לטופס פרטים שהעובד לא היה מודע אליהם. 

הנטל להוכיח כשרות גיוס טלפוני, במיוחד כשהעובד לא רואה בכלל את טופס החברות מול עיניו - מוטל על ארגון העובדים. מהתמלילים שצורפו לתיק, והתגלו בצו שניתן לבקשת תן ביס, עלה כי הטלפנים השמיטו משיחות הגיוס פרטים חיוניים שהם בליבת ההחלטה אם להצטרף כחברים להסתדרות. 

בית הדין קבע, כי מצופה מארגון עובדים שמגייס עובדים טלפונית, שייתן הנחיות ברורות לטלפנים על הפרטים שעליהם יש להקפיד למסור לעובד לפני צירופו. בית הדין קבע, כי אין לאפשר לארגון עובדים לעשות קיצורי דרך או לעגל פינות בשלב החשוב של השגת היציגות. גם כאשר מדובר בעובדי מעסיק שפזורים גאוגרפית וקיים קושי במפגש ישיר איתם, עדין מחויב ארגון העובדים לצירוף חברים מתוך הסכמה ומודעות של כל עובד.

שליח תן ביס, אילוסטרציה (צילום: אנה ברדיבקוב)שליח תן ביס, אילוסטרציה (צילום: אנה ברדיבקוב)

 עוד נקבע, כי בהיעדר מידע מצד ההסתדרות לעובדי תן ביס בעת צירופם כחברים – החלטתם להצטרף להסתדרות פגומה, משום שהסתדרות לא הוכיחה כי נעשתה מרצון חופשי אצל כל עובד ועובד. מאחר ומרבית העובדים בחברה צורפו בשיטה לא תקינה זו – נקבע כי יש לפסול את כל הטפסים של הצירוף הטלפוני. התוצאה היא שההסתדרות לא עמדה בתנאי היציגות שבחוק (לא חברים בה שליש מעובדי החברה) ולכן אין לה מעמד של ארגון יציג בחברה.

 בשולי פסק הדין, הבהיר בית הדין, כי הוא מסתייג מקביעות נוספות של בית הדין האזורי, אך לא נדרש להם בשלב זה. ביה"ד הארצי הותיר את סכום הפיצוי הנמוך שנפסק לחובת החברה בשל טענה להתבטאות לא הולמת של אחד המנהלים, ודחה את ערעור ההסתדרות להגדיל סכום פיצוי זה, כיוון שמדובר בארוע בודד.

בנוסף, קיבל בית הדין את ערעור החברה ביחס לחיובה בהוצאות, וקבע שלא היה מקום להטיל עליה הוצאות. בנוסף, ביטל בית הדין הארצי צו שניתן על ידי האזורי שמנע מהחברה להמשיך לקיים שולחנות עגולים עם עובדיה, ואפשר לחברה לחדשם. חברת סקובר יוצגה על ידי עוה"ד דפנה שמואלביץ, אסתי נדל, דנה כהן וטל הולדשטיין ממשרד רובין שמואלביץ. ההסתדרות יוצגה על ידי עוה"ד ענת גוטמן, עדי גולן ואלעד מורג.