לאחרונה אישרה הוועדה לשמירה על הסביבה החופית את השלב השני של תוכנית ההגנה על המצוק החופי בנתניה שיזמה ומקדמת החברה הממשלתית להגנות מצוקי חוף הים התיכון, בשיתוף עם המשרד להגנת הסביבה ועיריית נתניה.

מדובר בהקמת שישה שוברי גלים נוספים במקטע הדרומי של המצוק. שובר הגלים השביעי שיוקם יהיה באורך של כ־200 מטר ובמרחק של 265 מטר מהחוף ועוד חמישה שוברים באורך של כ־100 מטר כל אחד במרחק של 200 מטר מהחוף.

בנוסף, הפרויקט יכלול הזנת חול בעורף שוברי הגלים בהיקף של כ־480 אלף מ"ק לפרויקט כולו שצפוי להגן על המצוק. הפרויקט יאפשר להבטיח גם את הרחבתם ושמירתם של החופים שהם מפניני הטבע, הנוף והפנאי החשובים בעיר.

המצוק החופי בנתניה נמנה עם המצוקים הגבוהים והדחופים ביותר לטיפול בישראל ומדובר בפרויקט שוברי הגלים הגדול ביותר שהוקם בארץ. הוא כולל הקמה של 12 שוברי גלים מחוף סירונית דרומה עד לחוף ארגמן והזנת חול לצורך הרחבת רצועת החוף. הפרויקט שהחל באפריל 2021 מתפרש על פני כ־3.5 ק"מ של רצועת חוף, נמצא בעיצומו וארבעה שוברי גלים הושלמו עד כה מתוך השישה של השלב הראשון בפרויקט.

מנכ"ל החברה הממשלתית להגנות מצוקי חוף הים התיכון, אילן לביא, אומר: "שימור המצוק החופי בנתניה הוא משימה לאומית ונמשיך לפעול על מנת להבטיח שהמצוק וחופי הים יהיו פתוחים ובטוחים לציבור תוך מיצוי הפוטנציאל הטמון ברצועת החוף".

ראש עיריית נתניה, מרים פיירברג איכר, מוסיפה: "פרויקט ההגנה על המצוק הינו אחד מפרויקטי הדגל בנתניה. הקמת החברה להגנה על מצוקי החוף, אשר משרדיה ממוקמים בנתניה הינה כידוע תוצאה של מאבק ממושך שלנו של למעלה מעשור שנים אל מול גופים ממשלתיים ומקצועיים רבים ואף לווה בפנייה לבג"ץ, בשיתוף עיריות הרצליה ואשקלון".