אלו זמני כניסת ויציאת השבת הקרובה ברחבי הארץ, פרשת עקב, שתחול בתאריך העברי כא' באב תשע"ח. שבת שלום מבית 'מעריב אונליין'.

ירושלים

כניסה: 18:59 יציאה: 20:13

תל אביב

כניסה: 19:14 יציאה: 20:16

חיפה

כניסה: 19:07 יציאה: 20:17

באר שבע

כניסה: 19:15 יציאה 20:15