אלו זמני כניסת ויציאת השבת הקרובה ברחבי הארץ, פרשת כי תצא, שתחול בתאריך העברי יד' באלול תשע"ח.

ירושלים

כניסה: 18:37 יציאה: 19:50

תל אביב

כניסה: 18:53 יציאה: 19:52

חיפה

כניסה: 18:45 יציאה: 19:52

באר שבע

כניסה: 18:54 יציאה: 19:52