חג שמחת תורה יחול הערב (ראשון) בתאריך העברי כב תשרי תשע"ט (1.10.2018). נהוג זמן קצר לפני כניסת החג להיפרד מהסוכה ולשאת ברכה קצרה: "יהי רצון מלפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, כשם שקימתי וישבתי בסוכה זו כן אזכה לשנה הבאה ליישב בסוכת עורו של לויתן". במהלך חג שמחת תורה אסור לשבת בסוכה על מנת לא להוסיף על מספר הימים עליהם צווינו - שבעה.

במהלך החג נהוג להוציא את כל ספרי התורה הנמצאים בארון הקודש שבבית הכנסת ולבצע עמם שבע הקפות בריקודים ובשירים. במוצאי החג ישנו מנהג לקיים "הקפות שניות", פעם נוספת בה רוקדים ושרים עם ספרי התורה בשבע הקפות.

שמחת תורה הוא למעשה שמו השני של היום שבתורה נקרא 'שמיני עצרת' ורק בתקופת הגאונים נקבע כי בארץ ישראל יחול באותו היום חג שמחת תורה. למרות סמיכותו לחג הסוכות הוא נחשב חג בפני עצמו. במהלך החג מתפללים את תפילת הגשם, בתקווה לשנה ברוכה בממטרים.

ירושלים

כניסה: 17:50 יציאה: 19:01
תל אביב

כניסה: 18:05 יציאה: 19:03
חיפה

כניסה: 17:56 יציאה: 19:02
באר שבע

כניסה: 18:08 יציאה: 19:03