סקר שבחן את מודעות הציבור לסרטן הערמונית בהשוואה לסרטן השד, מעלה כי גברים מתביישים יותר ומשתפים פחות את סביבתם בנוגע למצבם הרפואי. הבושה עלולה לגרום לדחיית הפניה לאבחון, לאבחון מאוחר, להזנחת המצב הרפואי לאחר מכן ולהידרדרות הסרטן עד כדי מוות.

מהסקר שבוצע על ידי מכון גיאוקרטוגרפיה על פי בקשת עמותת 'חיים עם סרטן הערמונית', כמחצית מהציבור מכיר נשים אשר חלו בסרטן השד, לעומת כ-8% בלבד מהציבור שמכירים גברים אשר חלו בסרטן הערמונית. הסקר בדק ומצא כי כחמישית האוכלוסייה מכירה גם חולים בסרטן השד וגם חולים בסרטן הערמונית. מכאן עולה כי גברים מתביישים יותר ומשתפים פחות את סביבתם הטבעית על מחלתם, בניגוד לנשים אשר נוטות יותר לשתף את הסביבה הטבעית שלהן.


הסקר שנערך בקרב מדגם מייצג של נשים וגברים בגילאי 30 ומעלה, מצא כי רק 8% מהציבור מכירים גבר החולה בסרטן הערמונית, ואילו 43% מקרב הנשאלים ציינו כי הם מכירים נשים החולות בסרטן השד. עוד נמצא בסקר כי כ-80% מהציבור סבורים שהמודעות לסרטן השד גבוהה יותר, בהשוואה לסרטן הערמונית. שיעור מי שסבורים שלסרטן השד מודעות גבוהה יותר עולה עם העלייה ברמת ההשכלה והירידה בגיל. מעל למחצית מן הציבור (53%) סבורים כי סרטן השד הוא מחלה בעלת שכיחות גבוהה יותר מאשר סרטן הערמונית, וזאת למרות שסרטן הערמונית הוא המחלה השכיחה ביותר בקרב הגברים בישראל כאשר כחמישים אחוז מהגברים מעל גיל שבעים עתידים לחלות בה.
 

המודעות הנמוכה לסרטן עומדת בסתירה לשכיחות שלו: סרטן הערמונית הוא הסרטן השכיח ביותר בקרב גברים, והגורם השני בשכיחותו לתמותת גברים מסרטן בעולם המערבי. כיום, עקב בדיקות הגילוי המוקדם, מאובחן סרטן הערמונית באחד מכל שישה גברים, ולרוב (90%) בשלב מוקדם וללא תסמינים. במיעוט החולים (10%) מאובחן הסרטן בשלב גרורתי. כ-20% מכלל חולי סרטן הערמונית יסבלו ממחלה גרורתית בשלב כלשהוא, כתוצאה מחזרת המחלה לאחר טיפול ראשוני, או כהתקדמות המחלה בגידול ראשוני שלא טופל. בחולים עם סרטן ערמונית גרורתי, תוחלת החיים החציונית הינה חמש שנים.


יצחק באר, יו"ר עמותת 'חיים עם סרטן הערמונית' מסר כי "תוצאות הסקר מדגישות את ההבדל המגדרי הקיים בין נשים וגברים גם ביחס למחלות שלהם. העובדה שנשים פתוחות ומשתפות יותר בנוגע להתמודדות עם המחלה שלהן, יוצרת מודעות גבוהה יותר למחלה ולצרכי החולות בה. לאור העובדה שהחולים בסרטן הערמונית אינם משמיעים את קולם, קיים צורך גדול יותר בפעילות ציבורית להעלאת המודעות לסרטן הערמונית. מודעות כזו תתמוך הן בגילוי מוקדם יותר של המחלה ותאפשר טיפול יעיל יותר, בתמיכה באלו שכבר הוגדרו כחולים. עמותת "חיים עם סרטן הערמונית" הינה עמותת חולים מתנדבים הפועלים לתמיכה בחולי סרטן הערמונית ולהעלאת המודעות הציבורית למחלה.