האגודה למלחמה בסרטן פרסמה לרגל היום הבינלאומי ללא עישון שיחול מחרתיים מחקר שגילה כי פעילות גופנית אירובית מורידה את החשק לעשן.

המחקר החדש שפורסם לאחרונה במגזין אוניברסיטת אוקספורד, "Nicotin & Tobacco Research", בדק את ההשפעה של ביצוע פעילות אירובית על מצב הרוח, על רמת החרדה ועל הצורך לעשן. במחקר חולקו הנבדקים לשתי קבוצות: לנבחני הקבוצה הראשונה הוסיפו פעילות גופנית סדירה מעבר לפעילות היומיומית, וחברי הקבוצה השנייה נתבקשו להמשיך באורח החיים הרגיל שלהם.

מתוצאות המחקר עלה כי בקרב חברי הקבוצה שהחלה בביצוע פעילות גופנית סדירה חלה ירידה משמעותית הן ברמות החרדה והן בצורך לעשן אחרי תחילת הגמילה מסיגריות בהשוואה לחברי הקבוצה השנייה שלא החלו בפעילות גופנית סדירה. החוקרים ציינו שיש השפעה החיובית לפעילות אירובית על מצב הרוח, שעשויה להיות משמעותית בהקשר של הימנעות מעישון.

נתון נוסף שמפרסמת האגודה למלחמה בסרטן הוא שישראל נמצאת בשליש התחתון של הדירוג - במקום ה־28 - ביחס ל־35 מדינות אירופיות, ביישום מדיניות ממשלתית לצמצום נגע העישון. מירי זיו, מנכ"לית האגודה, לא הסתירה את דאגתה מנתון זה ואמרה: "אני קוראת ליישם בדחיפות את ההתחייבויות שמדינת ישראל חתמה עליהן בנוגע לצמצום נגע העישון, שהרי מדובר כאן בפיקוח נפש ממש".