מועסקים פחות, בודדים יותר: לרגל יום המודעות וההזדהות עם ציבור העיוורים ולקויי הראייה בישראל שיחול מחר, מתפרסמים היום (שלישי) נתוני הסקר החברתי השנתי של הלמ"ס, מהם עולה כי רבע (24%) מהאנשים עם לקות ראייה חמורה חשים בדידות לעתים קרובות, לעומת 5% בקרב שאר האוכלוסייה. עם זאת, כן נרשמה ירידה בארבע השנים האחרונות במספר האנשים עם לקות ראייה חמורה (המתקשים קושי רב או שאינם רואים בכלל, גם אם הם מרכיבים משקפיים), מ-204 אלף נפש ל-125 אלף.

סך הכל, נכון לשנת 2017, 15% מהישראלים בני ומעלה 20 (כ-834 אלף) מתקשים בראייה במידה כלשהי, 13% מתקשים קושי מועט (כ-708 אלף) ו-2.3% הם עם לקות ראייה חמורה (כ-125 אלף נפש). נשים עדיין מתקשות בראייה יותר מגברים: 17% מהנשים ו-14% מהגברים. שיעור המתקשים בראייה עולה גם עם הגיל: 9% מבני 44-20, 18% מבני 65-45, 23% מבני 74-65 ו-42% מבני 75 ומעלה, כאשר 30% מבני 75 ומעלה מתקשים במידה מועטה ו-12% מתקשים קושי רב או שאינם רואים בכלל.

בכל הקשור לקשרים חברתיים, ל-79% מבני 20 ומעלה עם לקות ראייה חמורה יש קשרים עם חברים, לעומת 91% בקרב השאר, ו-45% מבעלי לקות ראייה חמורה מרוצים מאד מהקשר עם בני משפחתם, לעומת 60% בקרב השאר. כמו כן, 40% מבעלי לקות ראייה חמורה מצליחים לרוב להתמודד עם בעיותיהם, לעומת 69% בקרב השאר.

עוד עולה כי 32% מהישראלים עם לקות ראייה חמורה חשו אפליה כלשהי בשנה האחרונה, לעומת 26% בקרב השאר, ו-13% דווחו שחשו אפליה בשל מוגבלותם, לעומת 2.5% בקרב השאר. כאמור, כרבע מהם (24%) חשו בדידות לעתים קרובות, לעומת 5% בקרב השאר, ובדומה 22% מהם חשו מדוכאים לעתים קרובות, לעומת 2% בקרב השאר. בסך הכל, 74% מהאנשים עם לקות ראייה חמורה מרוצים מחייהם, לעומת 89% בקרב השאר, ו-32% מהאנשים עם לקות ראייה חמורה חושבים שחייהם יהיו טובים יותר בעתיד, לעומת 54% בקרב השאר.

פחות מועסקים, מחצית ללא בגרות

ללקות ראייה מסתמנת השלכה חמורה על שיעורי ההעסקה: שיעור המועסקים בקרב אנשים עם לקות ראייה חמורה בגילאי העבודה (64-20) הוא 43%, בעוד שביתר האוכלוסייה שיעור ההעסקה עומד על 76%. בהקשר זה יצוין ש-84% מהמועסקים עם מוגבלות ראייה חמורה מרוצים מעבודתם ו-42% מרוצים מהכנסתם, לעומת 89% ו-61% בהתאמה בקרב שאר המועסקים. בנוסף, 66% מהמועסקים בני 64-20 עם מוגבלות ראייה חמורה השיבו שהם היו עובדים, גם אילו יכלו להרשות לעצמם מבחינה כלכלית שלא לעבוד, לעומת 76% בקרב שאר המועסקים בגיל זה.

הפער ניכר גם בשיעור ההשכלה: כמחצית מהאנשים עם לקות ראייה בגילאים אלה הם ללא תעודת בגרות, לעומת 29% מיתר האוכלוסייה. יתרה מכך, שיעור בעלי תעודה אקדמית בקרב אנשים שאינם לקויי ראייה, הוא למעלה מפי שתיים יותר מהשיעור בקרב אנשים עם לקות ראייה חמורה (33% לעומת 14%, בהתאמה).

יודגש שהסקר מתייחס למתקשים בראייה גם אם מרכיבים משקפיים. ככלל, כשלושה מיליון איש (55%) מבני 20 ומעלה, מרכיבים משקפיים (כולל משקפי קריאה) או עדשות מגע. בנוסף, שיעור לקויי הראייה ככל הנראה גבוה יותר, שכן שהנתונים לא כוללים דיירי מוסדות טיפוליים וסיעודיים. במסגרת הסקר החברתי השנתי רואיינו כ-7,300 איש בני 20 ומעלה, המייצגים לפי הלמ"ס כ-5.5 מיליון איש בגיל זה.