בשנת 2017 חלה עליה במספר נשאי האיידס החדשים המדווחים בישראל, כך על פי נתוני המעבדה הארצית לאימות HIV של משרד הבריאות. מהנתונים עולה, כי מ-361 מקרים חדשים בשנת 2016 חלה עליה ל-405 מקרים חדשים בשנת 2017, זאת לאחר ארבע שנים רציפות של ירידה במספר הנשאים חדשים (2013 - 461, 2014 - 459, 2015 - 409). 

עליה זו מתרכזת בעיקר בקבוצת הסיכון של הגברים המקיימים יחסי מין עם גברים. מדובר בעליה מ-127 מקרים חדשים שדווחו בשנת 2016, ל-146 שדווחו בשנת 2017.

במשרד הבריאות ציינו כי הם פועלים "יחד עם העמותות הוולונטריות (הוועד למלחמה באיידס וארגון הנוער הגאה "איגי"), פועלים רבות למניעת הדבקות חדשות בקרב גברים המקיימים יחסי מין עם גברים. התוכניות כוללות בין היתר עידוד ביצוע בדיקות לגילוי הדבקה ב-HIV וחלוקת קונדומים- זאת על פי ההמלצות הבינלאומיות בתחום, כולל המלצות ארגון הבריאות העולמי WHO".

עוד הוסיפו: "מסתיו 2017 הונגש הטיפול המניעתי לפני חשיפה .(PrEP) חשוב להדגיש כי טיפול זה אינו תחליף להתנהגות מינית בטוחה (המחייבת שימוש בקונדום). חשוב ביותר שבאירועי הגאווה 2018 יושם דגש על מין בטוח ואחריות אישית וקהילתית.