דוח שפרסם השבוע מרכז המידע והמחקר של הכנסת לרגל יום המודעות לחולי פרקינסון שצוין בכנסת, העלה ממצא מטריד לגבי יכולת הבקרה של משרד הבריאות בנוגע למספר החולים ומספר המאובחנים, הגדל מדי שנה. הדוח, שחובר לבקשת ח"כ ג'מעה אזברגה (הרשימה המשותפת), התקשה להתייחס למספרי חולים. כותבי הדוח הבהירו כי משרד הבריאות מסר להם שנתונים אלו אינם בידיו, אלא בידי קופות החולים (גם לבקשת "מעריב־השבוע" לא ידע משרד הבריאות למסור נתונים - מ"ה).אלא שהחלופה שעמדה לנגד כותבי הדוח - איסוף נתונים מארבע קופות החולים בנפרד וחיבורם בחישוב עצמאי - העלתה תמונה לא עקבית, מאחר ונמצא חוסר אחידות בין קופות החולים בדרך הפקת הנתונים. בהערכה גסה, עולה מהדוח כי בישראל יש למעלה מ־31 אלף חולי פרקינסון נכון להיום.


מגמות סותרות בקופות ומחסור בנוירולוגים מומחיםלהעדר המעקב של משרד הבריאות מספר השלכות משמעותיות. אחת מהן היא העדר אפשרות לנהל בקרה על מגמות, שעלולות להיות משמעותיות.


עניין זה ניכר במיוחד בפער שמתגלע בין נתונים שהציגה קופת חולים כללית, לנתונים שהציגו יתר הקופות. בעוד שמנתוני כללית מצטיירת מגמת עלייה משמעותית במספר מבוטחיה שאובחנו לראשונה עם מחלת פרקינסון, מ־1,183 חולים בשנת 2010 ל־2,222 חולים בשנת 2017, מגמה כזו אינה עולה מנתוני יתר הקופות.
"אין מרפאה מחיפה צפונה". כרמין, צילום: עמותת הפרקינסון בישראל"אין מרפאה מחיפה צפונה". כרמין, צילום: עמותת הפרקינסון בישראלמשרד הבריאות: "לא ניתן לקיים רישום לכלל המצבים"השלכה חמורה נוספת היא העדר בקרה על מספר הרופאים המומחים לנוירולוגיה. לפי נתוני ההסתדרות הרפואית, שיעור הנוירולוגים המומחים עומד על 0.035 לאלף נפש. עוד עולה מהדוח שמשרד הבריאות אינו יודע אם מספר זה מספק. לטענת המשרד: "אין ביכולתו לענות על שאלה זו, כי אין בידו הגדרה של שיעור הרופאים הנדרש ביחס לאוכלוסייה"."אי־יכולת משרד הבריאות לגבש מדיניות עקב העדר נתונים, משליך ישירות על הפער הגדול בין המרכז לפריפריה באשר ליכולת החולים לקבל שירותים מקצועיים באזור מגוריהם", אומר עמיר כרמין, יו"ר עמותת הפרקינסון בישראל. לדבריו, "הבעיה העיקרית היא שאין מרפאת פרקינסון מחיפה צפונה. חולים נדרשים להגיע לחיפה ולחכות שנה בתור או לנסוע הרחק למרכז".ח"כ איציק שמולי (המחנה הציוני), יו"ר השדולה למען חולי הפרקינסון, אמר: "החולים הופקרו מאחור ומשרד הבריאות לא עושה יותר מדי כדי להקל על מצבם. עם טיפול מתאים אפשר למנוע את התקדמות המחלה ולהאריך חיים, אבל ככל הנראה זה לא כל כך מדבר למשרד הבריאות".ממשרד הבריאות נמסר בתגובה: "למרבה הצער, לא ניתן כיום לקיים רישום מחלות לאומי לכלל מצבי התחלואה הקיימים. משרד הבריאות מודע לחסר הקיים בישראל בנוירולוגים שעברו השתלמות לטיפול בהפרעות תנועה. בשנים האחרונות נעשים מאמצים להשלמת החסר ברופאים אלו".