כמחצית מבני 20 ומעלה (48%) נמצאים במצב של עודף משקל, השמנה או השמנת יתר – כך עולה מדוח שמפרסמת היום (שני) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס). מדובר ב-55% מהגברים לעומת 41% מהנשים; 46% מהיהודים לעומת 54% מהערבים; 37% מבני 44-20 ו-60% מבני 45 ומעלה. גברים נמצאים בעודף משקל יותר מנשים בכל קבוצות הגיל (39% לעומת 26% בהתאמה).

הדוח מבוסס על הסקר החברתי השנתי, המספק מידע על תנאי החיים של האוכלוסייה הבוגרת בישראל ועל רווחתה, שנערך ברחבי הארץ במהלך 2017. במסגרתו רואיינו בביתם כ-7,300 איש בני 20 ומעלה, המייצגים כ-5.5 מיליון איש.
עוד עולה שכמחצית מהאוכלוסייה (52%) רוצים לרדת במשקל: 31% מבעלי משקל תקין, 68% מבעלי עודף משקל ו-87% מאלה שבמצב השמנה והשמנת יתר. 35% מעוניינים להישאר באותו משקל ו-6% רוצים לעלות במשקל. 
 

נשים מעוניינות לרדת במשקל יותר מגברים (58% לעומת 46%). בקרב אלה שמשקלם תקין, שיעור הנשים המעוניינות לרדת במשקל גבוה פי 3 משיעור הגברים המעוניינים לרדת במשקל (44% לעומת 14%, בהתאמה).  21% מהאוכלוסייה עושים דיאטה בפועל: 18% מהגברים ו-24% מהנשים; 14% מבעלי משקל תקין, 26% מבעלי עודף משקל ו-36% מאלה שבמצב השמנה והשמנת יתר. נשים עושות יותר דיאטה מגברים, בכל משקל.
 
נקודה מעניינת היא שבני 45 ומעלה רוצים לרדת במשקל יותר מבני 44-20 (56% לעומת 48%) ועושים יותר דיאטה (23% לעומת 19%). כמו כן, יהודים רוצים לרדת במשקל יותר מערבים (54% לעומת 41%) ועושים יותר דיאטה (22% לעומת 16%).
עוד עולה כי 47% מאלה שעושים דיאטה קיבלו הנחיות לדיאטה מגורם מקצועי, כגון רופא, יועץ תזונה או דיאטנית ו-31% קיבלו הנחיות מגורם אחר, כגון: תכנית מאורגנת, קבוצת תמיכה, ספרים, אינטרנט, משפחה או מכרים; 15% קיבלו ייעוץ תזונתי מדיאטנית בשנתיים האחרונות, 7% קיבלו ייעוץ לפני יותר משנתיים ועד חמש שנים. מאז 2010 לא חלו שינויים מהותיים באחוזי הנמצאים בעודף משקל, המעוניינים לרדת במשקל והעושים דיאטה.

מקפידים על הבריאות? תלוי ברמת החיים שלכם
 
כשמדובר בהרגלי אכילה, עולה שהקפדה על מזון בריא הולכת יחד עם רמת חיים סוציו-אקונומית, כמו גם אופיינית יותר לנשים מגברים. כך למשל, 41% אוכלים לפחות שלוש מנות ירקות ביום, כגון יחידה של מלפפון, עגבנייה, פלפל: נשים יותר מגברים; יהודים יותר מערבים; אלו הגרים במשקי בית שבהם ההכנסה החודשית הממוצעת לנפש היא מעל 2,000 שקל, יותר ממשקי בית שבהם ההכנסה החודשית לנפש היא עד 2,000 שקל.
45% אוכלים לפחות שתי מנות פרי ביום , כגון יחידה של תפוז, תפוח, אשכול ענבים בינוני, פלח אבטיח או מלון: בני 65 ומעלה יותר מבני 64-20; הגרים במשקי בית שבהם ההכנסה החודשית הממוצעת לנפש מעל 2,000 ש"ח יותר ממשקי בית שבהם ההכנסה החודשית לנפש היא עד 2,000 ש"ח.
31% אוכלים מאכלים המכילים דגנים מלאים לפחות פעמיים ביום , כגון לחם או פסטה מחיטה מלאה: ערבים יותר מיהודים; הגרים במשקי בית שבהם ההכנסה החודשית הממוצעת לנפש היא עד 2,000 ש"ח יותר מהגרים במשקי בית שבהם ההכנסה החודשית לנפש היא יותר מ-2,000 ש"ח. 
60% אוכלים קטניות לפחות פעמיים בשבוע, כגון עדשים, שעועית לבנה, גרגרי חומוס: גברים יותר מנשים וערבים יותר מיהודים. כמו כן, 29% אוכלים דגים לפחות פעמיים בשבוע - יהודים יותר מערבים וחרדים יותר מחילונים (61% לעומת 28%).
26% אוכלים בשר אדום או בשר מעובד לפחות 3 פעמים בשבוע , כגון נקניק, נקניקיות, קבב, המבורגר: גברים יותר מנשים; בני 64-20 יותר מבני 65 ומעלה; ערבים יותר מיהודים.  כמו כן, 79% משתמשים בשמן זית כשמן עיקרי בתוספת למזון ו-41% משתמשים בשמן זית כשמן עיקרי בבישול ובטיגון – בשני המקרים אצל ערבים יותר מיהודים.
 
לבסוף, 42% מבני 20 ומעלה בודקים רכיבים או סימון תזונתי שעל אריזות מוצרי המזון, וכן הרגלי התזונה של 39% מושפעים ממחקרים או מפרסומים בנושא תזונה בריאה. בשני המקרים האלה, מדובר בנשים יותר מבגברים; יהודים יותר מערבים; בבני 64-20 יותר מבני 65 ומעלה ובבעלי השכלה גבוהה יותר מבעלי השכלה נמוכה.