בשל המתיחות ואירועי הטרור בירושלים: הרבנים הראשיים לישראל הרב יצחק יוסף והרב דוד לאו פרסמו הערב (חמישי) גילוי דעת שבו הם מחדשים את פסק ההלכה של הרבנות הראשית לישראל לדורותיה ובו איסור לעלות להר הבית בירושלים.לגילוי הדעת, שפורסם תחת הכותרת "הודעה ואזהרה", הצטרפו מאה רבנים המכהנים בפועל כרבני ערים ויישובים בארץ, "כדי לבטא את עוצמת האיסור".רבנים אלו הצטרפו במשך השנה האחרונה לאיסור זה, ולשכת הרב הראשי לישראל עדיין ממשיכה להחתים רבנים נוספים. רב הכותל המערבי הרב שמואל רבינוביץ, שהוא בין החותמים על גילוי הדעת החדש, הביע את תקוותו כי "לאחר השמעת דעה נחרצת זו בהצטרפותם של הרבנים המכהנים בעת הזו מהעדות ומהחוגים כולם, יובהר ברורות על התוקף שישנו לאיסור העלייה להר הבית".גילוי הדעת פונה אל בני ישראל בארץ ובתפוצות ונאמר בו: "אחר שזכינו בחסדי השי"ת שהר הקודש והמקדש חמדת ישראל נמצא ברשותנו, ורבים מהמון בית ישראל נוהרים לחזות עין בעין את מקום הקודש והמקדש, ויש מהם שנכנסים בשטח הר הבית, אשר מדורי דורות אנו מוזהרים ונמנעים מלהיכנס בכל שטח הר הבית כולו פן ניכשל ח"ו באיסור חמור בפגיעה בטהרת המקום הקדוש הזה."זאת ועוד, ברבות הימים נעלם מאתנו המקום המדויק של המקדש וכל הנכנס אל שטח הר הבית עלול להכנס מבלי יודעים אל מקום המקדש וקודש הקודשים, ואז ייכשל באיסור חמור של כרת ח"ו."לפיכך אנו חוזרים ומזהירים על מה שהזהרנו מכבר שבל יהין איש ואשה להכנס לכל שטח הר הבית, בלי הבדל דרך איזה שער שנכנסים בו, ומלבד עצם הזהירות מאיסור חמור זה של פגיעה בטהרת מקום הקודש והמקדש, יש גם מצווה רבה של מורא המקדש ושמירתו".כאמור, גילוי הדעת פורסם הערב במטרה לחדש את האיסור שפרסמו בשעתו הרבנים הראשיים לישראל, הרב איסר יהודה אונטמן והראשון לציון הרב יצחק ניסים. אליהם הצטרפו בשעתו לאחר מלחמת ששת הימים גדולי הרבנים דאז הרב עובדיה יוסף, הרב שלמה זלמן אוירבך, הרב יוסף שלום אלישיב, הרב צבי יהודה קוק, הרב שאול ישראל והרב בצלאל זולטי.בהודעה שפורסמה הערב הופיע נוסח האיסור הראשון לעלות להר הבית עם שמות כל הרבנים שחתמו עליו בעבר. לאיסור החדש הצטרפו בין היתר הרב דוד סתיו רב העיר שוהם מחשובי הרבנים של הציונית הדתית, רב העיר העתיקה הרב אביגדור נבנצאל, רב העיר ראשון לציון דוד וולפא, רב מזכרת בתיה אפרים זלמנוביץ', נשיא ישיבת הר המור הרב צבי ישראל טאו, רב קרית אונו רצון ערוסי, רב העיר רעננה שר הקליטה לשעבר יצחק פרץ, ועשרות רבנים נוספים.

גילוי הדעת המחודש האוסר עלייה להר הבית. צילום מסך